Novi Zakon o radu će od potrošačke korpe napraviti kesu

Jedini cilj reprezentativnih sindikata je, kako je navedeno u saopštenju: sprovođenje ekstremnih mera štednje, a sindikatima - ne menjati postojeći zakon u delu koji se odnosi na uređenje sindikalne scene i utvrđivanja reprezentativnosti radi očuvanja stečenih sindikalnih privilegija!

Ovakav način utire put tehnokratskim metodama odlučivanja i donošenja zakona, čime se kolektivno pregovaranje i tripartizam, sada već otvoreno promovišu u "podaničko partnerstvo" kao novi model dijaloga socijalnih partnera.

Udruženi sindikati Srbije "Sloga" su ozbiljno zabrinuti što predlog nacrta zakona o radu još uvek nije prezentovan javnosti, već se ona zamajava nekakvim poluinformacijama o postignutim rešenjima u okviru radne grupe. Poslednja je da su sindikati i poslodavci blizu dogovora u vezi većine odredbi, i da je još ostao dogovor o proširenom dejstvu kolektivnog ugovora i utvrđivanja minimalne zarade na bazi potrošačke korpe.

- Uvereni smo da će odsustvo demokratskih principa i netransparentnosti pokazati rezultate već sledećeg meseca kada dođe do smanjenja zarada radnicima javnog sektora, a do kraja godine i penzionerima, i kada svi budu shvatili da su rešenja u kontradiktornosti sa svim predizbornim obećanjima aktuelnih učesnika u vlasti, i da će umesto potrošačke korpe dobiti potrošačku kesu - navedeno je u saopštenju "Sloge" koje je potpisao predsednik ovog sindikata Željko Veselinović.

izvor: blic

potrošačka korpazakon o radu