Velika scena MILOŠ CRNJANSKI

Dramatizacija: Slavenka Milovanović
Koautor teksta i režija: Ivana Vujić
Scenografija i kostim: Kosta Bunuševac
Muzika: Irena Popović
Koreografija: Isidora Stanišić
Video: Svetlana Volic

Premijere koje su bile biografske započele su predstavom o Nikoli Tesli, usledio je ciklus drama o slikarima El Greku, Fridi Kalo i Salvadoru Daliju. Upriličen je i omaž glumici Greti Garbo predstavom o njoj. Poslednja iz ciklusa biografskih predstava bila je drama o srpskom naučniku Milutinu Milankoviću. Dramski tekst o Nikoli Tesli nastao je iz pera Miloša Crnjanskog i upravo je Miloš Crnjanski stvaralac čijim životom će se baviti premijera u Madlenianumu na Velikoj sceni.

Miloš Crnjanski nesumnjivo spada u mali broj pisaca koji se ubrajaju u sam vrh srpske književnosti. Dela koje je stvorio njegov potpuno autentičan talenat iz oblasti romana, poezije, drame i eseistike vreme samo potvrđuje kao remek dela kojima se srpski narod mora ponositi. Miloš Crnjanski kroz svoja dela, ali i kroz svoju životnu priču često punu osporavanja i teškoća, svakako mora biti ličnost koja će se predstaviti mlađim generacijama u našoj zemlji. Izuzetno važno bi bilo da Evropa i svet znaju za vrednosti srpske kulture koje dobijamo kroz dela ovog velikog pisca, svetskog čoveka koji se pored književnosti u jednom periodu svog života bavio i diplomatijom.

U predstavi o Milošu Crnjanskom glavno težište biće stavljeno na period izgnanstva Crnjanskog i njegove žene Vide za vreme i posle drugog svetskog rata, a potom i na njihov željeni povratak u Beograd. Kroz taj pozniji period života Miloša i Vide Crnjanski preplitaće se njihova sećanja na detinjstvo i dane mladosti.

Dramski tekst „Crnjanski“ nastao je kao koautorsko delo Slavenke Milovanović i Ivane Vujić koja će i režirati ovu značajnu predstavu. Vrhunski umetnik Kosta Bunuševac biće zadužen za vizuelni identitet predstave, za scenografiju i kostime.

Delo se radi u koprodukciji sa Bitef festivalom i teatrom, a biće napravljena i saradnja Fakulteta dramskih umetnosti iz Beograda i Akademije umetnosti iz Novog Sada, čiji studenti će učestvovati u komadu. Premijera predstave sa velikim glumačkim zvezdama o Crnjanskom, književniku čijem se delu treba klanjati, planira se za otvaranje sezone 2015/2016.

madlenianum