Po čemu je POSEBAN 2. maj: Dan sv. mučenika Espera, Zoe, Kiroaka i Teodula

U vreme cara Adrijana (117-138) neki Katal neznabožac kupi kao robove Espera, ženu mu Zou i sinove njihove Kiriaka i Teodula. Kako ovi behu ubeđeni hrišćani, te ne hteše ništa okušati od idolskih žrtava, nego ono što im davaše oni bacahu psima a sami gladovahu i trpljahu. Saznavši za ovo Katal, razgnevi se veoma, papoče teško istjazavati sve svoje robove. Najpre mučaše decu, no deca ostaše nepokolebljiva u veri i, šta više, tražahu od mučitelja teže muke. Najzad svi četvoro budu bačeni u ognjenu peć gde posle blagodarne molitve predadu svoj duh Gospodu. Tela njihova ostanu čitava i neopaljena od ognja.

Nadlanu / Ohridski Prolog

na današnji dan