DUGOTRAJNE PROMENE: Nikotin menja strukturu mozga

Ovo tvrde naučnici američkog Instituta za borbu protiv zavisnosti, na osnovu istraživanja mozga ljudi, koji su za života ovaj organ zaveštali u naučnoistraživačke svrhe.

- Svaka ćelija mozga je mašina koja proizvodi peptide, a koji se mogu nazvati receptorima. Oni omogućavaju komunikaciju među ćelijama i odražavaju osetljivost mozga na droge. Isto se dešava i sa receptorima mozga pušača - objasnio je član istraživačkog tima dr Roj Vajz, zabrinut zbog dugotrajnosti promena koje nikotin donosi.

Istraživanjem su obuhvaćeni pušači koji su se cigareta odrekli duži niz godina pre smrti, ali se njihov mozak nije oporavio od posledica delovanja nikotina. Ovi nalazi pokazuju da zavisnost od pušenja zbog nikotina izaziva strukturalne promene u mozgu, koje traju više godina, čak i onda kada se prekine sa pušenjem.

Izvor: Novosti

mozaknikotinpušenje