DAN HUMANITARNE POMOĆI: Oko dve milijarde ljudi živi u siromaštvu

Oko dve milijarde ljudi u svetu živi u siromaštvu. Povodom Svetskog dana humanitarne pomoći, stanje ljudi kojima je pomoć potrebna ponovo je u žiži svetske javnosti. Objavljen je i podatak da 753 miliona ljudi živi u teškom siromaštvu.

Prema objavljenim podacima, zbog sukoba i prirodnih nepogoda koje su prošle godine zabeležene u svetu, više od 200 miliona ljudi ima potrebu za međunarodnom humanitarnom pomoći.

Sukobi u Siriji, Jemenu i Južnom Sudanu doveli su do toga da su milioni ljudi morali napustiti svoja ognjišta.

Prema podacima Organizacije za razvojne inicijative, više od 201 milion ljudi u 134 zemlje sveta nalazi se u stanju potrebe.

Prošlogodišnje krize nastavljene su i ove godine u 21 zemlji. Stanovništvo tih zemalja iz godine u godinu susreće se sa različitim problemima.

Oko dve milijarde ljudi živi sa prihodnom u proseku od 3,2 dolara dnevno. Sa prihodnom od 1,9 dolara žive 753 miliona ljudi u svetu.

Najviše humanitarne pomoći u prošloj godini poslano je u Siriju, a zatim u Jemen. Generalna skupština UN-a je 2008. godine usvojila 19. august kao Svetski dan humanitarne pomoći.

Izvor: N1
Foto: Ilustracija/Pexels.com

dan humanitarne pomoćisiromaštvostatistika