Članice Alijanse za rodnu ravnopravnost na ovogodišnjem Kopaonik biznis forumu potpisale zajednički dokument o posvećenosti kompanija rodnoj ravnopravnosti

Početak zajedničkog rada u okviru Alijanse za rodnu ravnopravnost svečano je obeležen 5. marta potpisivanjem dokumenta o posvećenosti kompanija za rodnu ravnopravnost.

Inicijativa o pokretanju Alijanse nastala je u saradnji kompanije IKEA sa Asocijacijom za afirmaciju potencijala žena (AFA) i uz podršku Ambasade Kraljevine Švedske u Republici Srbiji.

Prisutnima se u vezi sa potpisivanjem ovog veoma značajnog dokumenta obratila Brankica Janković poverenica za zaštitu ravnopravnosti koja je ukazala na značaj i uticaj podrške korporativnog sektora i pozvala druge kompanije da se pridruže ovoj inicijativi.

Verujem da smo mi, kao poslovni lideri, odgovorni za stvaranje ravnopravnog radnog okruženja za žene i muškarce u svojim kompanijama. Zato smo pokrenuli osnivanje ove Alijanse i želimo da ona postane zamajac promena. Time želimo da inspirišemo druge da preduzmu još snažnije korake u prihvatanju kulture uključivanja u svojim preduzećima. Želimo da učimo jedni od drugih kako stvoriti ravnopravnija radna okruženja jer su ona bolja za naše poslovanje, koleginice i kolege, kao i društvo u celini. Zajedno smo snažniji i možemo imati veći uticaj“, rekao je Stefan Vanoverbeke, direktor IKEA Jugoistočna Evropa prilikom potpisivanja dokumenta.

Alijansa predstavlja mrežu kompanija koje se zalažu za povećanje broja žena na rukovodećim i drugim mestima i jednake zarade za isti rad žena i muškaraca.

Cilj osnivanja Alijanse je širenje inkluzivne kulture u kojoj su žene i muškarci ravnopravno cenjeni zbog svog jedinstvenog doprinosa na poslu, u društvu i u porodici. Inicijativi su se već pridružile i kompanije Mastercard, Telenor, Delta Holding, Asseco i UniCredit Banka, a poziv je otvoren i za sve ostale kompanije iz  korporativnog sektora koje svojim aktivnim delovanjem mogu pomoći u ostvarivanju navedenih ciljeva.

Gotovo 50% stanovništva sveta čine žene, ali su one i dalje daleko od ostvarenja pune ravnopravnosti u poređenju s muškarcima. Po najnovijem izveštaju Svetskog ekonomskog foruma o stanju rodne ravnopravnosti, najveća neravnopravnost žena vidljiva je u političkoj sferi, za kojom sledi i neravnopravnost na području ekonomije.

Alijansa za rodnu ravnopravnost trenutno okuplja kompanije koje zapošljavaju blizu 5.000 zaposlenih u Srbiji, a cilj je da se proširi na što veći broj firmi koje će razmenjivati znanja i interne prakse za postizanje rodno uravnoteženog radnog okruženja, jednakih plata za isti rad i jednake zastupljenosti žena i muškaraca.

Alijansa za rodnu ravnopravnostikeaikea srbija