Održana sednica Glavnog saveta: Predstavljeni su izveštaji sa tematskih sastanaka

Danas je u okviru 141. zasedanja Interparlamentarne unije u Beogradu održana sednica Glavnog saveta na kojoj se govorilo o odlukama o ljudskim pravima poslanika, a ujedno su predstavljeni i izveštaji sa tematskih sastanaka. Sednicom je predsedavala predsednica Interparlamentarne unije Gabrijela K. Baron.

Na samom početku sednice u okviru predstavljanja izveštaja generalnog sekretara Interparlamentarne unije govorilo se između ostalog i o rodnoj ravnopravnosti, klimatskim promenama i osnaživanju mladih, pri čemu je podržan rad mladih parlementaraca.

- Saradnja sa Ujedinjenim nacijama nam je veoma bitna - istakao je u svom obraćanju generalni sekretar IPU, Martin Čungong.

Brojne delegacije su ovim povodom podržale ovaj izveštaj i iskoristile priliku da izraze svoju zahvalnost, kako Interparlamentarnoj uniji, tako i Srbiji kao domaćinu.

- Uspeh Interparlamentarne unije je uspeh svih građana sveta - naglasio je predstavnik delegacije Katara.

Predstavnik delegacije Indije iskazao je prilikom obraćanja svoja nadanja da će danas biti usvojena Rezolucija o urgentnoj tački koju su oni predložili, a koja se tiče klimatskih promena. Glavni savet je potom usvojio Izveštaj koji je na samom početku rada Glavnog saveta predstavio glavni sekretar IPU.

Prisutnim parlamentarcima je prikazan priručnik Interparlamentarne unije, te se prešlo na sledeću tačku dnevnog reda prema kojoj je usledio prikaz pregleda stanja u određenim parlamentima.

Generalni sekretar IPU Čungong je u skladu sa ovim prvo govorio o slučaju parlamenta Eritreje, države koja nikada nije bila članica Interparlamentarne unije, ali čiji rad će ona nastaviti da prati zbog povrede prava određenih parlamentaraca.

Kako je generalni sekretar IPU predložio posetu Interparlamentarne unije Jemenu zbog situacije u njihovom parlamentu, predstavnik delegacije Jemena je odgovorio rečima da je „pitanje Jemena rešavano u skladu sa Ustavom Jemena i situacijom u Jemenu“ i da „ne treba razgovarati o parlamentu koji su uspostavili pobunjenici“.

Predstavnik delegacije Egipta je ovom prilikom stao u odbranu delegacije Jemena i poručio delegaciji Irana da se ne obraća jer je to jedini parlament koji ne poštuje ni parlament ni narod Jemena. U skladu sa ovim, predsednica IPU, Gabrijela K. Baron je istakla da „Interparlamentarna unija ne treba da zauzima stranu“ i da „stoga moramo imati i one parlamentarce koji su izabrani 2003. godine“.

U narednom satu zasedanja Glavnog saveta, rasprava o Jemenu se nastavila, a glasanjem se odlučilo da se propratne akcije IPU u slučaju Jemena prihvate.

Rezultati glasanja su bili sledeći: za sprovođenje propratnih akcija bilo je 104 glasova, protiv sprovođenja je bilo 24 glasova, dok je uzdržanih glasova bilo 39. Glasale su sve prisutne države, a Srbija je ostala uzdržana po ovom pitanju.

glavni savetipusednica