"Walking Dinner with Mayor of Novi Sad": Ambasadori stranih zemalja otkrili bogatu istoriju Novog Sada

ambasadoridiplomacy and commerceistorija novog sadalazin salašmiloš vučevićnovi sadnsrestoran Atinašetnjašetnja sa gradonačelnikom Novog Sadaštamparija Srpskog narodnog pozorišta – TalijaWalking Dinner with Mayor of Novi Sad