DIGITAL EXPERIENCE: Dragana Stanić - Srbija je među prvima pustila u rad najmoderniji sistem za instant plaćanje

Imajući u vidu trenutnu epidemiološku situaciju u svetu i kod nas Color Media Communications nastavlja sa organizacijom online događaja, a naša naredna konferencija “DIGITAL EXPERIENCE” posvećena je digitalnoj transformaciji bankarskog poslovanja i sektora osiguranja.

Konferencija će se održati online, u četvrtak, 27. avgusta 2020. godine sa početkom od 11h, a svi zainteresovani moći će da je prate putem live stream-a na Youtube kanalu Color Media Communications.

Detaljan program konferencije možete pogledati na linku: http://communications.rs/digitalexp/

Kako četvrta industrijska revolucija, digitalna transformacija, utiče na transformaciju bankarskog sektora i sektora osiguranja. Koji su to novi trendovi i platforme, šta nam novo nude banke i osiguravajuće kuće, da li su banke spremne da se nose sa sve većim zahtevima tržišta, da li naše tržište u dovoljnoj meri razume prednosti koje digitalizacija donosi? Sa druge strane, da li i osiguravajuće kuće mogu da odgovore na sve potrebe i zahteve tržišta i klijenata? Šta podrazumevaju inovacije u osiguranju, web osiguranje, osiguranje na klik i koji su trenutno najtraženiji paketi osiguranja? Neke su od tema o kojima će se govoriti na konferenciji.

Ovim povodom, naša sagovornica bila je, Dragana Stanić, viceguvernerka Narodne banke Srbije, jedna od učesnica konferencije:

Kako će se elektronsko bankarstvo razvijati u budućnosti u svetu i kod nas, koji su to trendovi i transformacije koje nas očekuju?

- Razvoj velikog broja sektora, pa tako i bankarskog obeležen je više nego ikad razvojem novih tehnologija. Finansijski sektor napreduje u digitalizaciji usluga u cilju pružanja svojim klijentima što komfornijeg i jednostavnijeg korisničkog iskustva, jer je klijent, sa svojim potrebama i željama, u središtu pažnje i učesnici na tržištu moraju ih osluškivati i shodno prilagođavati svoje usluge. Transformacije se dešavaju kako na strani korisničkog iskustva, tako i u samim organizacijama poslovanja. Blisku budućnost će u globalnom bankarstvu obeležiti sve češći razvoj i korišćenje sistema za instant plaćanje kao najmodernijih platnih infrastruktura trenutno (a naša zemlja/Narodna banka Srbije ga je pustila u rad među prvima u svetu), online ugovaranje usluga sa klijentima (korišćenjem mogućnosti poput video-identifikacije koja je kod nas takođe omogućena), primena blokčejn/DLT tehnologija, kao i veštačke inteligencije, prelazak na cloud i upotreba mašinskog učenja.

Da li su banke spremne da se nose sa sve većim zahtevima tržišta, da li naše tržište u dovoljnoj meri shvata prednosti koje digitalizacija donosi? Koliko se razlikujemo u odnosu na svetsko tržište?

- Domaće banke su u prethodnom periodu u velikoj meri pokazale da su spremne i sposobne da se nose sa izazovima koje digitalizacija i transformacija procesa nose sa sobom i da su prepoznale značaj digitalizacije, ali i potrebu da se što pre prilagode potrebama klijenata. Narodna banka im je u tome prilično pomogla kao katalizator promena na tržištu, podstičući ih aktivno u tom pravcu, i to vrlo savremenim pravnim okvirom i omogućavanjem najmodernije infrastrukture. Narodna banka Srbije je operator IPS NBS platnog sistema, i na taj način omogućila je našim građanima i privrednim subjektima da vrše instant plaćanja čak i pre nego što su to omogućili ECB (koji je svoj sistem za poravnanje instant plaćanja pustio u rad u novembru 2018. godine, dok je IPS NBS sistem pušten u rad 22. oktobra iste godine) ili FED na primer (koji sada započinje razvoj svog sistema za instant plaćanja, pod nazivom FedNow). Takođe, instant plaćanja na prodajnim mestima koja je naš guverner Jorgovanka Tabaković pustila u rad u februaru ove godine, u Evropskoj uniji su tek projekat u povoju. Ono što je postigla u razvoju inovativnih servisa je i jedan od razloga zbog kojih je naš guverner proglašena ove godine za najboljeg guvernera na svetu u izboru njenih kolega a u organizaciji uglednog časopisa The Banker. Banke su sa svoje strane stvorile tehničke uslove da se priključe u NBS sistem i prilagodile svoje aplikacije za mobilno i elektronsko bankarstvo i na taj način doprinele da realizujemo proces uvođenja i omogućavanja instant plaćanja u Republici Srbiji brzo i uspešno. Banke su počele sve češće da koriste i savremene kanale komunikacije sa korisnicima i nude i druge inovativne i moderne proizvode i usluge.

Na koji način Narodna banka Srbije podržava proces digitalne transformacije i uvođenje novih tehnologija u poslovanje?

- Već sam pomenula naš sistem za instant plaćanje na koji smo izuzetno ponosni jer sa pravom možemo reći da predstavlja pravu revoluciju kada je reč o platnim sistemima. Uz to što smo uspešno razvili pomenuti sistem, Narodna banka Srbije je preduzela i brojne normativne i druge aktivnosti kako bi podstakla digitalizaciju i razvoj savremenih servisa. Pre svega to je čitav set zakona koji su 2018. usvojeni u Narodnoj skupštini Republike Srbije na inicijativu Narodne banke Srbije, a koji su dodatno uredili tržište platnih usluga, a izuzetno je značajna i Odluka o uslovima i načinu utvrđivanja i provere identiteta fizičkog lica korišćenjem sredstava elektronske komunikacije, koju je guverner donela 2019. godine, a kojom je uređen proces video-identifikacije korisnika. Zahvaljujući ovoj Odluci, banke i druge finansijske institucije nad kojima Narodna banka Srbije sprovodi nadzor su dobile mogućnost da korisnicima omoguće da ugovaraju usluge sa bankom, bez da moraju da dolaze u prostorije banke. Samo u 2019. godini 44.294 ugovora o finansijskim uslugama između banaka i korisnika finansijskih usluga zaključeno je na daljinu, dok podaci za prvih šest meseci ove godine ukazuju da je gotovo 26.500 ugovora zaključeno na ovaj način. Pored toga, Narodna banka Srbije omogućila je i Regulatory Sandbox, koji omogućava svim zainteresovanim preduzetnicima i pravnim licima da testiraju u ograničenoj mreži svoje inovativne platne usluge. Narodna banka Srbije ne samo što podržava i podstiče druge aktere na tržištu na digitalizaciju usluga, već i sama testira mogućnost za primenu različitih inovativnih tehnologija za potrebe svojih poslovnih procesa (blokchain tehnologija, veštačka inteligencija..). Kao odgovorna institucija, smatramo da postoji potreba da budemo primer na ovom polju, što se poslednjih godina i trudimo da budemo.

Beleži se vrtoglav porast digitalnih transakcija u ovoj godini, da li su naši građani dovoljno upoznati sa svim prednostima koje elektronsko bankarstvo donosi?

- Već nekoliko godina u Republici Srbiji je prisutan trend rasta broja transakcija izvršenih putem digitalnih kanala. Tokom trajanja pandemije Covid-19 značaj mogućnosti korišćenja elektronskih servisa i bezgotovinskih načina plaćanja posebno je došao do izražaja i još jednom nas podsetio na značaj postojanja savremenih platnih infrastruktura. Ako poredimo podatke za drugi kvartal ove godine o broju klijenata banaka koji su sa bankama ugovorili korišćenje aplikacija za mobilno/elektronsko bankarstvo sa podacima za drugi kvartal prethodne godine, rast je više nego značajan. Ako posmatramo podatke koji se odnose samo na fizička lica, na kraju drugog tromesečja 2020. godine, za 13,61% je povećan broj fizičkih lica koji su s pružaocem platnih usluga imali ugovorenu uslugu elektronskog bankarstva u odnosu na taj broj na kraju istog tromesečja prethodne godine, dok je taj rast kod korisnika - pravnih lica i preduzetnika iznosio 10,76%. Rast broja korisnika – fizičkih lica koji su sa pružaocem platnih usluga imali ugovorenu uslugu mobilnog plaćanja još je značajniji i iznosi 21,38%, dok je taj rast za isti period za korisnike – pravna lica i preduzetnike iznosio 30,94%. Posebno je značajan rast broja transakcija izvršenih upotrebom mobilnog bankarstva, te ako poredimo podatke za drugi kvartal ove godine sa podacima za drugi kvartal prethodne zabeležen je rast od čak 49,45%. Podaci govore u prilog tome da su korisnici svesni prednosti koje donosi korišćenje ovih servisa i da su koraci napravljeni na polju informisanja i edukacije korisnika da koriste ove usluge. Upravo to i jeste cilj, da do svakog korisnika dođe informacija i da sazna na koji način može brzo, jednostavno, a opet sigurno i bezbedno, izvršiti prenos novčanih sredstava ili izvršiti bezgotovinsko plaćanja. Sigurna sam da ćemo i u narednom period beležiti kontinuirani rast korišćenja elektronskih načina plaćanja, a Narodna banka Srbije će kao i do sada, nastaviti da sa svoje strane, sprovođenjem adekvatnih mera i aktivnosti podržava ovaj proces.

Partneri konferencije su kompanije: Erste Banka OTP banka Srbija, Mobi Banka, UNIQA osiguranje i AMS osiguranje.

Pratite nas: https://www.youtube.com/channel/UCegxETMGbleSY7Kj10OddIA

bankabankarsko poslovanjecolor media communicationsDIGITAL EXPERIENCEDigitalna transformacija bankarskog poslovanja i sektora osiguranjaDragana Stanićelektronsko bankarstvoelektronsko osiguranjenarodna banka srbijenbsonline konferencijaweb osiguranje