Otvarajuća konferencija projekta "Unapređenje kapaciteta javnih službi u oblasti upravljanja otpadom u prekograničnom regionu"

Otvarajuća konferencija projekta „Unapređenje kapaciteta javnih službi u oblasti upravljanja otpadom u prekograničnom regionu“, koji se realizuje u okviru drugog poziva Intereg – IPA programa prekogranične saradnje Srbija - Bosna i Hercegovina, održaće se u petak, 28. maja 2021. godine, sa početkom u 12 časova u hotelu „Srem“ u Sremskoj Mitrovici.

Vodeći partner na projektu je Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, a partneri su: Ministarstvo za prostorno planiranje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske iz Banja Luke, Republička uprava za inspekcijske poslove, Inspektorat Republike Srpske iz Banja Luke i Javna naučnoistraživačka ustanova institut za zaštitu i ekologiju Republike Srpske iz Banja Luke.

Projekat je počeo sa realizacijom 05. aprila 2021. godine i trajaće 18 meseci, do 04. oktobra 2022. godine. Ukupni budžet projekta iznosi 516.938,13 EUR-a, a kofinansiranje EU (IPA) fonda iznosi 84,99 % ili maksimalno 439.345,71 EUR. Glavni cilj projekta je poboljšanje održivog planiranja zaštite životne sredine unapređivanjem javne službe (administracija, sistem inspekcije i nadzora) u vezi sa čvrstim otpadom i upravljanjem otpadnim vodama.

Očekivani rezultati projekta su:

1.Ojačani kapaciteti nadležnih organa za zaštitu životne sredine (EA).
2.Povećana efikasnost inspekcije zaštite životne sredine (EI)
3.Poboljšani sistem monitoringa životne sredine
4.Poboljšana saradnja sa ekološkim nevladinim organizacijama

Projektne aktivnosti:

1.1. Organizacija okruglih stolova,
1.2. Seminar stručnjaka sa radionicama,
1.3. Analiza praznina u zakonodavstvu i procedurama u oblasti životne sredine u upravljanju otpadom i otpadnim vodama,
1.4. Stvaranje baze podataka o otpadu, otpadnim vodama i zagađenju zemljišta izazvanom divljim deponijama,
1.5. Potpisivanje protokola o saradnji
2.1. Objavljivanje preporuke za reviziju inspekcijskih postupaka u oblasti upravljanja otpadom i otpadnim vodama,
2.2. Kupovina nove opreme,
2.3. Seminar stručnjaka,
2.4. Praktična obuka za inspekciju zaštite životne sredine,
2.5. Potpisivanje protokola o saradnji
3.1. Oprema za analize čvrstog otpada i otpadnih voda.
3.2. Transfer znanja i iskustva,
3.3. Seminar stručnjaka,
3.4. Uspostavljanje saradnje između laboratorija za zaštitu životne sredine u regionu,
3.5. Potpisivanje protokola o saradnji
4.1. Organizacija seminara za NVO i građane u akcionom području,
4.2. Podizanje javne svesti i medijske kampanje,
4.3. Promocija otvorenog pristupa informacijama o životnoj sredini

O programu Interreg-IPA CBC Srbija-Bosna i Hercegovina :

Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA II) osnovan je u skladu sa Regulativom Saveta Evropske unije broj 231/2014 na dan 11. marta 2014 i predstavlja nastavak jedinstvenog IPA fonda Evropske unije za predpristupnu pomoć.
EU, uz pomoć ovog instrumenta, nastavlja da daje pravni okvir za obezbeđivanje finansijske pomoći zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima u nastojanju da podstakne političke, ekonomske i institucionalne reforme sa krajnjim ciljem punopravnog članstva u Evropskoj uniji.

Prekogranični program Srbija – Bosna i Hercegovina 2014-2020 sprovodi se kao deo Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) i kao takav je rezultat zajedničkog planiranja vladajućih struktura i ostalih zainteresiranih strana dvaju država. IPA II podržava prekograničnu sardnju s ciljem promovisanja dobrosusedskih odnosa i društveno-ekonomskog razvoja te podsticanja evropskih integracija.

Program analizira društveno-ekonomsku situaciju pograničnog područja, te postavlja zajedničke strategije za rešavanje identifikovanih problema kroz određivanje zajedničkih razvojnih tematskih prioriteta. Program je baziran na detaljnoj analizi izazova i specifičnosti programskog područja.

Ukupno sufinansiranje Evropske unije za Program prekogranične saradnje između Republike Srbije i Bosne i Hercegovine za period 2014-2020 iznosi 14,000,000 EUR dok sufinansiranje koje se očekuje od korisnika iznosi minimalno 2,223,529.41 EUR.

Foto: Pixabay

građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske iz Banja LukeInspektorat Republike Srpske iz Banja Luke iJavna naučnoistraživačka ustanova institut za zaštitu i ekologiju Republike Srpske iz Banja LukeMinistarstvo za prostorno planiranjeotpadPokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredineRepublička uprava za inspekcijske poslovesmećeupravljanje otpadom