TURISTIČKA MAPA EVROPE: Gde i pod kojim uslovima smete da putujete

Svakodnevno stižu vesti iz raznih zemalja o pojednostavljenim uslovima za ulazak u evropske države. Dok jedne dozvoljavaju ulazak sa potvrdom o vakcini, druge se pak i dalje ograničavaju na ulazak sa negativnim PCR testom. Sve informacije su sveže i potiču sa sajta Minsitarstva spoljnih poslova naše zemlje.

Albanija

Državljani Srbije mogu ući u Albaniju bez posebnih uslova. Nije potreban PCR test, niti se izriče mera karantina.

Austrija

Državljanima Srbije je dozvoljen ulazak u Austriju za sve kategorije lica.

Dosadašnja obavezna elektronska registracija (Pre-Travel-Clearance-PTC) pre putovanja u Austriju više ne važi za vakcinisana lica, lica koja su preležala Kovid-19 i testirana lica.

Prilikom ulaska u Austriju potrebno je imati sertifikat o vakcinaciji ili uverenje o preležanoj bolesti ili negativan test na Kovid (PCR ili antigenski), pod uslovom da je lice koje ulazi u zemlju u prethodnih 10 dana boravilo isključivo u jednoj od tzv. bezbednih zemalja što Srbija jeste.

Priznaju se sledeće vakcine protiv Kovid-19: "Biontek/Fajzer", "Moderna", "AstraZeneka", "Džonson i Džonson", "Sinofarm", "Sinovak".

Sertifikat o vakcinaciji nekom od odobrenih vakcina protiv Kovid-19 (na nemačkom ili engleskom jeziku) je merodavan u slučaju da je lice primilo samo prvu dozu vakcine, od datuma vakcinisanja do dana ulaska u Austriju treba da prođe najmanje 22 dana, a najviše 3 meseca. Kod lica koja su primila drugu dozu, od primanja prve doze ne sme da prođe više od devet meseci. Vakcinacija vakcinom za koju je predviđena jedna doza, priznaje se devet meseci, ali od 22. dana nakon primanja vakcine.

Lekarsko uverenje o preležanoj bolesti je merodavno ukoliko je izdato od strane nadležnog organa (na nemačkom ili engleskom jeziku) da je lice u poslednjih šest meseci preležalo Kovid-19 (odnosno dokaz o neutrališućim antitelima ne stariji od tri meseca).

Negativan PCR test na Kovid ne sme biti stariji od 72 sata, a negativan antigenski test ne sme biti stariji od 48 sati od momenta uzimanja uzorka (test mora biti na nemačkom ili engleskom jeziku).

Lica koja ne mogu da prilože nijedan od napred navedena tri dokaza u obavezi su da urade test u roku od 24 sata od momenta ulaska u Austriju o svom trošku. Takođe, za ova lica važi obaveza on-lajn registracije, koja se može obaviti najranije 72 sata pre putovanja. On-lajn registraciju (Pre – Travel Clearance – PTC) je moguće izvršiti na sledećoj veb-stranici: entry.ptc.gv.at

Tranzit kroz Austriju je dozvoljen bez zadržavanja, odnosno ukoliko je zagarantovano napuštanje zemlje bez odlaganja. Nije potreban test za tranzit, kao ni on-lajn registracija.

Deca do navršene 10. godine života ne moraju imati negativan test radi ulaska u Austriju, s tim da i za njih važe sve odredbe kao i za odraslu osobu pod čijim nadzorom putuju. Za decu od 10. do 18. godine važe ista pravila kao i za odrasle.

Konačnu odluku o ulasku u Austriju donose nadležni pogranični organi.

Bosna i Hercegovina

Državljani Srbije mogu bez ograničenja sa teritorije Srbije da uđu u BiH ili da tranzitiraju. Ukoliko državljani Srbije ulaze u BiH iz drugih zemalja, neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 48 sati.

Bugarska

Državljani Srbije mogu da uđu u Bugarsku sa jednim od sledećih dokumenata: dokument o potpuno završenoj vakcinaciji protiv Kovid-19; negativan PCR test, ne stariji od 72 sata ili negativan brzi antigen test, ne stariji od 48 sati (računajući od datuma testiranja upisanog u dokument). Državljani Srbije koji su preležali Kovid-19, osim sa gore navedenim dokumentima, mogu ući i sa dokumentom koji pokazuje pozitivan rezultat PCR testiranja ili brzog antigen testa u periodu od 15. do 180. dana (računajući od datuma testiranja upisanog u dokument).

Velika Britanija i Severna Irska

Državljani Srbije mogu ući ili tranzitirati kroz Ujedinjeno Kraljevstvo pod uslovom da imaju validnu vizu. Sva lica koja dolaze iz inostranstva, uključujući britanske državljane, prilikom ulaska u Englesku avionom, brodom ili vozom moraju posedovati negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. U suprotnom je predviđena kazna od 500 funti.

Pri ulasku u Ujedinjeno Kraljevstvo neophodno je da se elektronskim putem unapred popuni formular za praćenje kretanja - Passenger Locator Form (https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk). Putnici u tranzitu su takođe u obavezi da popune ovaj formular. Za nepopunjavanje navedenog formulara predviđena je kazna u visini od 500 funti.

Svi putnici, uključujući i državljane Srbije, ukoliko dolaze iz Srbije ili iz zemalja koje se, uz Srbiju, ne nalaze na listi sigurnih zemalja (https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-travel-corridors#countries-territories-and-regions-on-the-travel-corridor-list) a u kojima su do ulaska u Ujedinjeno Kraljevstvo boravili dve nedelje ili kroz koje su tranzitirali, dužni su da budu u samoizolaciji u trajanju od deset dana.

Period trajanja desetodnevne izolacije može biti skraćen ukoliko putnici najranije petog dana po dolasku urade test i dobiju negativan rezultat. Testovi se rade o trošku putnika u nekoj od akreditovanih laboratorija sa liste: https://www.gov.uk/government/publications/list-of-private-providers-of-coronavirus-testing/list-of-private-providers-of-coronavirus-testing.

Takođe, svi putnici koji dolaze u Ujedinjeno Kraljevstvo dužni su da, o svom trošku, urade test drugog i osmog dana nakon početka karantina. Testove je potrebno rezervisati unapred putem sledećeg portala: https://quarantinehotelbookings.ctmportal.co.uk.

Grčka

Državljani Srbije mogu da uđu u Grčku, avionom ili preko drumskih prelaza Evzoni (koji je sada otvoren 24 sata) ili Promahonas i Ormenio (sa Bugarskom, otvoreni 24 časa). Svi putnici koji dolaze u Grčku, moraju prethodno popuniti elektronski obrazac prijave - Passenger Location Form, preko sajta travel.gov.gr (najmanje 24 časa pre ulaska u Grčku) i pri ulasku prezentovati dobijeni kod. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata (oslobođena su deca do 12 godina starosti) ili potvrda o završenoj vakcinaciji (najmanje 14 dana pre dolaska u Grčku) izdata od strane nadležnog organa. Navedena potvrda, pored ličnih podataka, treba da sadrži tip primljene vakcine i broj doza.

Licima koja su preležala Kovid-19 u prethodnih 30 do 180 dana, odnosno šest meseci pre putovanja, neophodna je potvrda o preležanoj bolesti.

Svi putnici na graničnom prelazu podležu se brzom testiranju, a ukoliko je test pozitivan obavezna je kućna izolaciji 14 dana u objektu po izboru putnika ili onom koji bude određen od strane grčkih nadležnih organa (o trošku grčke države).

Profesionalnim vozačima u međunarodnom drumskom prevozu nije potreban test ili potvrda o vakcinaciji, ali se podležu brzom testiranju na granici.

Italija

Državljani Srbije ne mogu da uđu u Italiju u turističke svrhe. Ulazak iz Srbije u Italiju dozvoljen je samo u određenim slučajevima: poslovni i zdravstveni razlozi, školovanje, hitan povratak u mesto stanovanja/boravišta, ukoliko su u potvrđenoj i stalnoj emotivnoj vezi (iako ne žive zajedno) sa državljanima Italije/EU/Šengen zone ili sa licima koja imaju zakonito prebivalište (boravište na duži period) u Italiji.

Prilikom ulaska neophodno je da se priloži na uvid: negativan PCR ili antigenski test, urađen do 48 sati pre ulaska u Italiju, kao i lična izjava (autodichiarazione).

Za lica kojima je omogućen ulazak u Italiju, obavezna je mera kućne samoizolacije u trajanju od 10 dana. Po završetku samoizolacije neophodno je ponoviti PCR ili antigenski test. Napred navedene mere ne primenjuju se u slučaju boravka do 120 sati, u slučaju tranzita u trajanju do 36 sati, kao i u drugim slučajevima koje možete naći u sledećem linku: https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2021/04/normativa_documento_definitivo_eng.pdf

Lična izjava na engleskom jeziku se može naći u sledećem linku: https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2021/03/modulo_rientro_sintetico_05_marzo_2021_eng_compilabile.pdf

Mađarska

Državljani Srbije mogu da uđu u Mađarsku bez ograničenja, odnosno pod istim uslovima koji su bili na snazi pre mera uvedenih radi sprečavanja širenja virusa Kovid-19. Nije potrebna potvrda o vakcinaciji, niti negativan PCR test.

Napomena:

1. Jedino građani koji u Mađarsku ulaze iz pravca Ukrajine podležu i dalje merama epidemiološke kontrole za sprečavanje pandemije.

2. Građanima koji sleću na aerodrom u Budimpešti meri se temperatura, ali ne moraju da imaju potvrdu o vakcinaciji ili negativan PCR test.

3. Na snazi je obaveza nošenja maske u zatvorenom prostoru.

4. Za ulazak u sportsko-rekreativne centre, muzeje, zatvorene delove restorana i dr. potrebna je potvrda o vakcinaciji.

Nemačka

Državljani Srbije mogu da putuju u Nemačku bez ograničenja, osim ukoliko putuju avionom. To važi za putovanja i u turističke svrhe, kao i posete članovima porodice.

Putnici koji su prethodnih deset dana pre ulaska u Nemačku boravili u Srbiji, a stariji su od šest godina, dužni su da avio-kompaniji pre poletanja stave na uvid: negativan test na prisustvo virusa Kovid-19, potvrdu o revakcinaciji ili potvrdu o preležanoj bolesti.

Tranzit kroz Nemačku je moguć ukoliko lice ima pravo ulaska u zemlju odredišta.

Severna Makedonija

U skladu sa odlukom Vlade, od 12.oktobra državljani Srbije mogu da uđu u Severnu Makedoniju bez posedovanja negativnog PCR testa. Istovremeno, u saopštenju Vlade Severne Makedonije se apeluje da se putovanja svedu na minimum i isključivo za neodložne potrebe.

Turska

Državljani Srbije mogu ući u Tursku. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata, za sva lica starija od šest godina. Potvrda o potpunoj vakcinaciji izdata od strane nadležnog organa Srbije se priznaje umesto negativnog PCR testa. Licima mlađim od 18 godina koja se nalaze u pratnji roditelja koji poseduju potvrdu o vakcinaciji nije potreban PCR test.

U slučaju da lice ulazi u Tursku drumskim putem i ne poseduje negativan PCR test ili potvrdu o vakcinaciji, obavezan je karantin na adresi koja se prijavi kao mesto boravka. Ukoliko se ne poseduje adresa boravka, mesto karantina će utvrditi nadležna zdravstvena uprava. Sedmog dana karantina se lice testira i ukoliko rezultat bude negativan, karantin se prekida.

U roku od 72 sata pre dolaska u Tursku neophodno je elektronski se registrovati putem sledećeg linka: register.health.gov.tr. Tokom registracije se dodeljuje takozvani HES KOD koji predstavlja elektronski vid praćenja zdravstvenog stanja putnika. Neophodan je za ulazak u sve tržne centre, restorane, državne ustanove i druge objekte. Svi putnici su dužni da pri ulasku u Tursku pokažu isti u štampanoj ili elektronskoj formi.

Slovenija

Državljani Republike Srbije ili lica koja putuju iz Srbije mogu ući u Sloveniju bez određivanja karantina i posedovanja testova, ukoliko prilože dokaz da su pre ulaska najmanje pet dana neprekidno boravili na teritoriji Republike Srbije ili druge države koja se nalazi na zelenoj listi epidemiološki sigurnih država.

Hrvatska

Državljani Republike Srbije i ostali putnici (nezavisno od državljanstva) koji dolaze neposredno iz Republike Srbije, mogu da uđu u Republiku Hrvatsku bez potrebe dokazivanja posebno opravdanog razloga putovanja, ali uz ispunjavanje epidemioloških uslova ulaska:

- predočenje negativnog PCR testa (ne starijeg od 72 sata) ili brzog antigenskog testa na SARS-CoV-2 (ne starijeg od 48 sata)

- predočenje potvrde o vakcinaciji koja nije starija od 210 dana, a od poslednje doze je prošlo 14 dana; priznaju se potvrde za vakcine: "Fajzer", "Moderna", "AstraZeneka", "Sputnjik V", "Sinofarm" (dve doze) i "Jansen/Džonson i Džonson" (jedna doza);

- predočenje potvrde o preboljenom virusu Kovid-19 i primljenoj jednoj dozi vakcine unutar šest meseci od početka bolesti Kovid-19, a vakcinacija je sprovedena pre manje od 210 dana;

- predočenje pozitivnog PCR ili brzog antigenskog testa, kojim se potvrđuje da se osoba oporavila od virusa Kovid-19, pri čemu je taj test napravljen unazad 210 dana, a stariji je od 11 dana od dana dolaska na granični prelaz, ili uz predočenje potvrde o preboljenoj bolesti Kovid-19, izdane od strane doktora.

Deca mlađa od 12 godina koja putuju u pratnji roditelja/staratelja izuzeta su od obaveze predočenja negativnog rezultata testa ili samoizolacije ukoliko roditelji/staratelji ispunjavaju gore navedene uslove.

Crna Gora

Državljani Srbije, kao i stranci koji imaju stalni ili privremeni boravak u Srbiji ili su u periodu od najmanje 15 dana pre ulaska u Crnu Goru neprekidno boravili, mogu da ulaze u Crnu Goru bez posedovanja testa na koronavirus i bez dokaza o vakcinaciji.

Izvor: Blic.rs
Foto: Ilustracija/Pexels.com

antigenski testAstraZenekadozvoljen ulazak u državuDžonsoniDžonsonevropaFajzergrađani srbijekoronavirusKovid-19letovanjemodernaPCR testpotvrda o vakcinacijiputovanjeSinofarmSputnjik Vvakcinavakcinacija