DRŽAVA NADLEŽNA DA DONESE MERE: Zbog zagađenja vazduha u Srbiji prevremeno umre oko 10.000 osoba godišnje

"U Srbiji zbog zagađenja vazduha prevremeno umre oko 10.000 osoba godišnje", rekao je Vladimir Đurđević iz Meteorološkog instituta, pozivajući se na dokument Program zaštitite kvaliteta vazduha.

On je rekao da prema WEM scenariju, koji predviđa samo poštovanje domaćih pravila o zagađenju vazduha, među kojima i Nacionalni plan o smanjenju emisija, koji se odnosi samo na odsumporavanje u termolelektranama i na velika ložišta (ne i individualna ložišta i automobile), broj smrnih slučajeva bi bio manji za 2.400.

Đurđević je istakao da bi, u slučaju da se primeni scenario WEM C, što je scenario bez prekoračenja dozvoljenih granica za određene čestice, umrlo još 1.972 osobe manje u odnosu na WEM scenario, a broj umrlih od zagađenja vazduha bi pao na 5.041.

Za četvrtinu smrti zbog zagađenja vazduha odgovorna je isključivo država, jer je ona nadležna da donese mere za termoelektrane i velika ložišta.

Predstavnik Nacionalne ekološke asocijacije (NEA) Milenko Jovanović rekao je da se od oktobra do marta uvek javlja povišeno zagađenje PM česticama.

Izveštaj o kvalitetu vazduha, kako je naveo Jovanović, pokazuje da se stanje nije promenilo i da to pokazuje da institucije zadužene da smanje zagađenje vazduha ne rade svoj posao.

Jovanović je istakao da je sumpor-dioksid, kao supstanca u koncentracijama štetnim po zdravlje, eliminisan u Evropi, ali da je u Boru zabeležena i 25 puta veća koncentracije od predviđenog maksimuma, kao i da su prekoračenja PM 10 čestice izmerena na 25 od 46 mernih mesta, a da je u Smederevu na mernom mestu prekoračenja bilo 148 dana za godinu dana.

Profesorka Dragana Đorđević sa Instituta za hemiju, tehnologiju i metalurgiju istakla je da se 70 odsto elekrtrične energije dobija iz prljavog uglja – lignita i da se u Srbiji godišnje spale 32 miliona tona tog uglja.

Kako je rekla, od lokalnog lekara čula je da je u Boru i Majdanpeku 16 odsto stanovništva bolesno od neke vrste kancera.

Izvor: FoNet
Foto: Ilustracija/Pixabay.com

kancerložištaugaljzagađenje vazduhazdravlje