KAZNE I DO MILION DINARA: U zakonu da školska godina počinje himnom

U Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja o kojem bi poslanici, kako je najavio ministar prosvete Branko Ružić, trebalo da raspravljaju sledeće sedmice, predviđeno je da školska godina počinje 1. septembra, izvođenjem himne Srbije, a završava se 31. avgusta naredne godine.

Ukoliko ustanova ne izvede himnu predviđena je kazna u iznosu od 100.000 do 1.000.000 dinara, odnosno novčana kazna od 25.000 do 100.000 dinara za direktora ili odgovorno lice ustanove, javlja Tanjug.

Ista novčana kazna važi, između ostalog, i ukoliko ustanova ne upiše dete u predškolsku ustanovu, odnosno osnovnu školu radi pohađanja pripremnog predškolskog programa, ne upiše dete u osnovnu školu, ne donese razvojni plan i godišnji plan rada u roku propisanom zakonom ili ih ne primenjuje, sprovodi ogled bez odobrenja ministra ili vrši statusne promene, ne donese blagovremeno, odnosno ne ostvaruje program obrazovanja.

U predloženom zakonu se navodi da se učenik ocenjuje najmanje četiri puta u polugodištu u osnovnom i tri puta u srednjem obrazovanju i vaspitanju, a ako je nedeljni fond časova obaveznog predmeta, izbornog programa i aktivnosti jedan čas - najmanje dva puta u polugodištu.

Ružić je nedavno, komentarišući to što je forum beogradskih gimnazija pozvao ministarstvo na čijem je čelu da razmotri mogućnost izmene ovog zakona u cilju ukidanja zaključivanja ocena na kraju polugodišta, rekao da je Ministarstvo otvoreno za razgovore na tu temu.

- Ali situacija trenutno nije takva da ćemo u ovim izmenama i dopunama zakona pristupiti tim intervencijama - naveo je Ružić.

U predloženom rešenju se navodi da Ministarstvo prosvete treba da uspostavi informacioni sistem za sprovođenje ispita u kojem se, između ostalog, unose iskazane želje učenika za upis u srednju školu, odnosno fakultet.

Obradu podataka vrši Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja - Centar za ispite, u svrhu pripreme i sprovođenja ispita, a podaci o rezultatima ispita dostavljaju se srednjim školama, odnosno fakultetima.

Prema Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju opštu, stručnu i umetničku maturu prvi put će polagati učenici upisani u srednju školu od školske 2020/2021. godine, odnosno prvi ispiti biće organizovani školske 2023/2024. godine.

Između ostalog, definisano je i da plan i program nastave i učenja verske nastave, na usaglašeni predlog tradicionalnih crkava i verskih zajednica, po pribavljenom mišljenju organa nadležnog za poslove odnosa sa crkvama i verskim zajednicama donosi ministar.

Organizovanje i ostvarivanje verske nastave prati Komisija za versku nastavu koju obrazuje vlada na period od šest godina.

Predviđeno je i da se prijem u radni odnos na neodređeno vreme vrši na osnovu konkursa koji raspisuje direktor, a da konkurs sprovodi komisija. Kao osnovni razlog za donošenje predloženih izmena zakona navodi se blagovremeno stvaranje uslova za efikasnu i stručnu pripremu za realizaciju ispita kojim se završava određeni nivo obrazovanja.

Izvor: Politika.rs/Tanjug
Foto: Ilustracija/Pexels.com

branko ružićhimna srbijeispitikazneoceneprijem u radni odnosškolska godinaveronaukaverska nastava