Direktorat za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije - Nije zabeleženo povećanje zračenja, nema razloga za zabrinutost

Povodom učestalih upita građana i medija i tendencioznog širenja netačnih informacija na društvenim mrežama i putem drugih sredstava komunikacije među građanima Srbije,++ direktor Direktorata za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije je izjavio da nema razloga za zabrinutost građana.

„U protekla 24 sata, prema podacima sa mernih stanica sistema za rano upozoravanje Republike Srbije na nuklearni ili radiološki akcident, Evropske mreže za razmenu radioloških podataka (EURDEP) i portala za razmenu informacija o nuklearnim događajima Međunarodne agencije za atomsku energiju, nije zabeleženo povećanje jačine doze gama zračenja na teritoriji naše zemlje kao ni na teritoriji Evrope. Sve do sada izmerene vrednosti jačine doze gama zračenja u Republici Srbiji u skladu su sa varijacijama prirodnog zračenja, i odgovaraju lokaciji mernog instrumenta i očekivanim sezonskim fluktuacijama. Prosečne vrednosti jačine ambijentalne ekvivalentne doze gama zračenja za Srbiju kreću se u intervalu od 0,10 do 0,15 µSv/h. Prema podacima ukrajinskog nuklearnog regulatornog tela od 27. februara, u Kijevu je pogođeno skladište radioaktivnog otpada kijevskog ogranka državnog specijalizovanog preduzeća „Radon“. Kasnije u toku dana pregledom je ustanovljeno da nema vidljivih oštećenja skladišta i da nije došlo do ispuštanja radioaktivnih materija u životnu sredinu. Automatski sistem za monitoring radioaktivnosti u ovom preduzeću je ponovo u funkciji“ - izjavio je Velinov.

Napominjemo da je od početka krizne situacije na Istoku Evrope Direktorat za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije u skladu sa svojim nadležnostima povećao stepen pripravnosti i kontinuirano vrši pojačane aktivnosti na praćenju nivoa radioaktivnosti u vazduhu na teritoriji Republike Srbije.

Direktorat će od danas, svakodnevno nakon 12.00 časova na zvaničnom sajtu Direktorata objavljivati jedine relevantne informacije vezane za nivoe doze gama zračenja na teritoriji naše zemlje i Evrope. Ukoliko dođe do bitnih promena nivoa radioaktivnosti u vazduhu u odnosu na očekivane vrednosti građani se biti trenutno obavešteni.

Foto: SRBATOM

Direktorat za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbijeradioaktivnostrat u ukrajiniSlađan Velinovzračenje