POTREBNO 14 DOKUMENATA: Sve više zahteva za državne subvencije do 20.000 evra za kupovinu prvog stana ili kuće

Vlada Srbije je pre oko mesec dana usvojila Uredbu o uslovima i načinu ostvarivanja prava na novac za izgradnju ili kupovinu nekretnine po osnovu rođenja deteta. Praktično, to je označilo početak prijavljivanja za državne subvencije do 20.000 evra, jer je svakim danom zahteva sve više.

Zahtevi za ove subvencije se kako je propisano podnose lokalnim samoupravama u roku od godinu dana od rođenja deteta. Iznos subvencije zavisi od jedinice lokalne samouprave na kojoj se podnosi prijava, ali taj iznos u bilo kom slučaju ne sme da prelazi pomenutih 20.000 evra.

Za ovu državnu pomoć mogu da se prijave majke koje su rodile od početka ove godine. Uslovi su da nijedan od partnera nema u svom vlasništvu nekretninu, kao i da su plate oba partnera ispod državnog proseka, koji je sad oko 70.900 dinara. Za subvenciju mogu da se prijave i samohrane majke, a u slučaju smrti majke pravo mogu ostvariti i očevi.

Iznos subvencije

U slučaju da se odluče za izgradnju kuće u jedinicama lokalne samouprave koja su utvrđena kao devastirana područja (Babušnica, Bela Planaka, Bojnik, Bosilegrad, Varvarin, Vladičin Han, Golubac, Žagubica, Krupanj, Kuršumlija, Kučevo, Lebane, Mali Zvornik, Medveđa, Mionica, Prijepolje, Rekovac, Svrljig, Sjenica, Surdulica, Trgovište, Tutin i Crna Trava), dobijaju se sredstva u visini od 50 odsto vrednosti radova za izgradnju na osnovu tehničkog opisa sa popisom radova.

Novac može da se dobije i za izgradnju kuće u ostalim jedinicama lokalne samouprave se dobijaju sredstva u visini od 20 odsto vrednosti radova.

Za kupovinu stana ili kuće se dobija 20 odsto vrednosti nepokretnosti, najviše do nivoa od 20 odsto kupoprodajne cene utvrđene predugovorom. Ako se podnosilac opredeli za kupovinu nekretnine na stambeni kredit, učešće u kupovini kuće ili stana putem stambenog kredita, država obezbeđuje do 20 odsto procenjene vrednosti nepokretnosti.

Uslovi

Da bi se apliciralo za pomoć države pri izgradnji kuće, neophodno je da zemljište na kom je planirana izgradnja nepokretnosti bude vlasništvo podnosioca zahteva, kao i da imaju građevinsku dozvolu.

Ukoliko se odluče za kupovinu, da bi se dobila sredstva od države nekretnina mora da bude vlasništvo prodavca, upisana u katastar nepokretnosti bez tereta, i da korisnik prava na sredstva nije ni u kakvom srodstvu (po bočnoj liniji minimum drugo koleno) sa vlasnikom nekretnine.

Sagrađena kuća ili kupljen stan ne sme da se otuđi u periodu od 5 godina.

Potrebni dokumenti

Uz podnošenje zahteva potrebno je pribaviti i 14 dokumenata. Tako podnosilac zahteva mora da dostavi dokaz o bračnoj ili vanbračnoj zajednici, dokaz o statusu jednoroditeljske porodice, uverenje da se u prethodnih pet godina nije vodio kao poreski obveznik, izjavu da u svom vlasništvu nema stan ili kuću na teritoriji Srbije...

Izvor: Kurir.rs/Blic Biznis
Foto: Ilustracija/Pexels.com

20 000 evrabračni pardržavna pomoćdržavna subvencijakućakupovina kućekupovina stanaporodicaprvo deteroditeljistanvlada srbijezakon