MAKSIMALNA POSVEĆENOST BEZ ČEKANJA NA PREGLED: Onlajn konsultacije s lekarima štede vreme pacijentima

Prosečno vreme koje je potrebno da pacijent sa šećernom bolešću bude hospitalizovan kroz pilot-projekat e-dijabetes iznosi 21 dan, dok je u standardnoj proceduri za to neophodno da prođe 40 dana, što je za čak 90,3 odsto duži period, pokazala je analiza programa koji je sproveden u zdravstvenom sistemu Srbije. Ovaj projekat je podrazumevao elektronske konsultacije između izabranog lekara i endokrinologa, odnosno beskontaktne preglede pacijenata kroz razmenu relevantne medicinske dokumentacije, u slučaju kada nadležni lekari konstatuju da nije neophodno fizičko prisustvo pacijenta.

Na osnovu elektronskih konsultacija sa endokrinologom, izabrani lekar propisuje terapiju ili izdaje uput za hospitalizaciju, a vreme koje je potrebno za zbrinjavanje pacijenata se skraćuje.

Prosečno vreme potrebno da pacijent dobije terapiju kroz e-dijabetes je 29,1 dan, dok kroz standardnu proceduru iznosi 42 dana, odnosno 44,4 odsto duže. Stručnjaci ocenjuju da rezultati ovog pilot-projekta ukazuju na to da bi punim korišćenjem potencijala e-dijabetes platforme ukupni period zbrinjavanja pacijenta terapijom mogao da bude i do šest puta kraći u odnosu na standardni postupak.

Kako ističe profesor dr Nebojša Lalić, predsednik Republičke stručne komisije za dijabetes, ideja za sprovođenje projekta je potekla iz činjenice da su oboleli od dijabetesa tokom pandemije kovida 19 postali izolovani, jer su lekari u savetovalištima za dijabetes bili zauzeti u kovid ambulantama, a s druge strane, i pacijenti nisu želeli da idu kod lekara iz straha da ne dobiju koronu.

- Tako je napravljen začarani krug koji smo ovim projektima počeli da razbijamo. Budući da je pilot-projekat rađen na malom uzroku pacijenata, rado bismo ga proširili na veći broj ustanova. Ne može lekar nikad da ne vidi pacijenta, osnovna kontrola ostaje, ali se broj pregleda zahvaljujući telemedicini može drastično smanjiti - istakao je dr Lalić.

Drugi pilot-projekat "Konsultacije lekara specijaliste sa građanima" realizovan je u KBC "Zvezdara" u Beogradu, a sada je proširen i na još sedam zdravstvenih ustanova. Digitalna platforma osmišljena je tako da pruža jednak nivo kvaliteta zdravstvene usluge kao i u standardnoj praksi, kada pacijent fizički dođe kod lekara specijaliste, uz zaštitu medicinskih i ličnih podataka pacijenata. Projekat je posebno značajan za pacijente koji boluju od "bolesti nervoznih creva", jer je reč o osetljivoj populaciji bolesnika s visokim rizikom od sticanja infekcije tokom fizičkih pregleda zbog njihovog narušenog imunog sistema.

Konkretni rezultati beskontaktnih pregleda u ovom pilot-projektu su smanjenje transporta pacijenata u zdravstvenu ustanovu i vreme provedeno u čekaonicama. Prosečno vreme uštede putovanja po pacijentu je dva sata i 27 minuta, izračunato na uzorku od 72 pregleda do sada, dok ukupna ušteda u kilometrima iznosi 12.634 kilometra.

Prema rečima profesora dr Petra Svorcana, direktora KBC "Zvezdara", projekat telemedicine je prvi put sproveden u ovoj ustanovi na kliničkom odeljenju gastroenterologije i hepatologije, a pacijenti imaju mogućnost da se putem video linka konsultuju sa svojim lekarom specijalistom i obave pregled.

- Ovo je izuzetno značajno jer pacijenti koji imaju, na primer, inflamantorne bolesti creva (Kronova bolest ili ucerozni kolitis) mogu obaviti kontrolni pregled i konsultovati se oko terapije i lekar može pogledati njihove analize. Dobit od telemedicine je višestruka i za pacijente i za lekare. Prvo pacijenti ne moraju da dolaze u bolnicu, već pregled obavljaju iz kancelarije, kuće... Ne moraju da odsustvuju sa posla, a u zakazanom terminu će sa svojim lekarom koji je zadužen za njih obaviti pregled i dobiti jasne instrukcije. Lekari kompletno prate pacijenta i u svakom trenutku u zavisnosti od toka bolesti koriguju terapiju ili zahtevaju dodatne analize. Nadamo se da će ovaj projekat uskoro zaživeti i među drugim internističkim granama medicine. Ali postoje i specijalistički pregledi gde nije moguće na ovaj način obaviti pregled – gde god se zahteva direktan kontakt sa pacijentom (hirurške grane) - napominje dr Svorcan.

On pojašnjava da je korišćenjem telemedicine ušteda u vremenu nemerljiva. U unapred zakazanim terminima u skladu sa procenom lekara i sa adekvatnim uputom pregledi se obavljaju brže i jednostavnije, za oko 20 minuta, dok dolazak i odlazak do bolnice, ipak, zahteva znatno više vremena.

- Važno je naglasiti da je kvalitet pregleda isti jer će kroz pitanja i tumačenje laboratorijskih rezultata pacijent dobiti maksimalnu posvećenost bez čekanja na pregled. Prvi pregledi se uvek obavljaju u bolnici, a kontrolni mogu na ovaj način - dodaje dr Svorcan.

Od 1. septembra je počela realizacija još jednog pilot-projekta "Telefonska konsultacija građana sa izabranim lekarom na primarnom nivou". Projekat podrazumeva da će građani dobiti mogućnost da zakažu telefonsku konsultaciju sa izabranim lekarom, umesto odlaska u dom zdravlja i čekanja u redu. Telefonske konsultacije će moći da se zakažu pre svega za redovne odlaske hroničnih bolesnika i manje konsultacije u domovima zdravlja kod izabranih lekara.

Izvor: Politika.rs
Foto: Ilustracija/Freepik.com

čekanje u redulekarski pregledodlazak kod lekaratelemedicina