Srbija posle više od četiri decenije ima veći broj živorođenih

Srbija je 2022. zabeležila veći broj živorođenih u odnosu na 2021. godinu čime je preokrenut trend pada koji traje više od 40 godina.

Prema zvaničnim podacima broj živorođenih u 2022. je bio 62.700 što je za 520 više u odnosu na 2021. godinu.

Srbija je, prema ovim podacima, jedina u regionu uspela da ostvari veći broj živorođenih u odnosu na prošlu godinu, odnosno prekine tendenciju sve manjeg broja rođenih iz godine u godinu.

Veoma je značajno i to što je porast živorođenih uzrokovan porastom po redu rođenja prvog deteta. Godinama i decenijama unazad broj rođenja prvog deteta bio je u konstantnom padu kao posledica stalne migracije stanovništva, a samim tim i smanjenja fertilne baze.

Srbija u 2022. beleži i rast broja prvorođene dece u odnosu na 2021. godinu za 660.

Podatak o rastu broja prvorođenih je značajan jer se već decenijama, tačnije od 80-tih godina prošlog veka, beleži tren pada prvorođene dece, što je direktna posledica manje generacije žena koje učestvuju u rađanju prvog deteta.

Rast broja prvorođenih, prema tumačenju demografa, može se objasniti finansijskih merama populacione politike.

Takođe, rast broja prvorođenih upućuje i na zaključak da sve manje mladih ljudi odlazi iz zemlje trajno.

Izvor: Politika.rs
Foto: Ilustracija/Pexels.com

broj rođenihbroj umrlihdemografski podaciprvorođena decasrbijastatistički podacistatistika