NAJBOLJE POSLOVALI TRGOVCI: Profit srpske privrede u 2022. godini iznosio 864 milijarde dinara

Privreda je u 2022. godini poslovala profitabilno, sa ukupnim dobitkom od 864,19 milijardi dinara. U odnosu na godinu dana ranije dobit je veća za 26,3 odsto, saopšteno je iz Agencije za privredne registre (APR).

Neto dobitak iznosio je 1.239 milijardi dinara i bio je veći za 28,3 odsto, dok je neto gubitak privrede iznosio 374,812 milijardi dinara i povećan je za trećinu u odnosu na prethodnu godinu. Privreda je osmu godinu zaredom poslovala profitabilno.

Posmatrano po sektorima, svi sem jednog, a to je snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija poslovali su profitabilno. Gubitak pomenute delatnosti lane je iznosio 42,645 milijardi dinara. Minus je uvećan 6,7 puta, a uz to, broj zaposlenih je smanjen za 2.631, na 39.185 radnika.

Sa najvećim pozitivnim neto rezultatom izdvaja se sektor trgovine na veliko i malo, čiji je dobitak od 214,917 milijardi dinara veći za 26,4 odsto nego u prethodnoj godini. Visoka profitabilnost ostvarena je uz pad broja zaposlenih za 3.161, te je ukupno zaposleno 234.011 radnika. Znatan iznos pozitivnog neto rezultata realizovan je u sektoru prerađivačke industrije, u kome on iznosi 197,205 milijardi dinara i smanjen je za 5,3 odsto. U tom sektoru je najviše opao broj zaposlenih za 6.897, te je bio angažovan 401.791 radnik.

Skoro 2,5 puta veći dobitak iskazan je u sektoru rudarstva, i to u vrednosti od 196,775 milijardi dinara, pri čemu je broj zaposlenih uvećan za 745 na ukupno 27.274 radnika.

Rast pozitivnog neto rezultata od 44 odsto je u sektoru građevinarstva, sa dobitkom od 80,765 milijardi dinara, a istovremeno je evidentiran i porast broja zaposlenih za 746, te je poslovao sa 85.789 radnika. Visok dobitak, koji je tek blago povećan na godišnjem nivou, iskazao je sektor informisanja i komunikacije, u kome je realizovano 55,297 milijardi dinara. Taj sektor beleži najveći rast broja zaposlenih za 10.401 i ukupno je zapošljavao 81.800 radnika.

Javna preduzeća su u 2022. godini nastavila da posluju s gubitkom iskazavši negativan neto rezultat u iznosu od 74.773 milijardi dinara. Njihov ukupni gubitak je 578,999 milijardi dinara.

- U uslovima zaoštravanja međunarodnih političkih i ekonomskih odnosa praćenih rastućim inflatornim pritiscima i visokim cenama energenata, privreda Republike Srbije je tokom 2022. nastavila tendenciju rasta, iako po nižoj stopi od projektovane. Privredna društva su na ukupnom nivou poslovala pozitivno, uz uvećanje finansijskih kapaciteta i broja zaposlenih, ali i uz nešto veći nivo zaduženosti i kumulirani gubitak - saopšteno je iz APR-a.

Više od polovine pozitivnog neto rezultata ostvarila su velika privredna društva (528), kod kojih ukupan dobitak iznosi 455,791 milijardu dinara i povećan je za 66,1 odsto u odnosu na prethodnu godinu. Rast profitabilnosti kod ovih društava praćen je povećanjem broja zaposlenih za 27.770, te su zapošljavala ukupno 450.049 radnika. Najintenzivniji porast pozitivnog neto rezultata iskazala su mikro privredna društva (93.064), sa 2,8 puta većim dobitkom od prošlogodišnjeg, u iznosu od 42.843 miliona dinara. Pri tome, ona su najviše smanjila broj zaposlenih ‒ za 11.769 i angažovala su ukupno 227.237 radnika.

Prema teritorijalnom aspektu, dve trećine pozitivnog neto rezultata stvorila su privredna društva iz Regiona Vojvodine i Beogradskog regiona. U Regionu Vojvodine ostvaren je najdinamičniji rast profitabilnosti, uz dobitak od 289,274 milijardi dinara koji je povećan za 56,6 odsto u odnosu na prethodnu godinu. U tom regionu poslovala je skoro četvrtina privrednih društava i bilo je zaposleno nešto manje od četvrtine radnika odnosno 306.472, pri čemu je broj zaposlenih smanjen za 1.978 radnika. Beogradski region, u kome je skoncentrisano 46,4 odsto privrednih društava, ima gotovo ujednačen pozitivan neto rezultat od 289,231 milijardu dinara, s tim da je on umanjen za 3,1 procenat. Ujedno, to je jedini region u kome je broj zaposlenih povećan, i to za 12.018, te ih je ukupno bilo 581.604.

Svi segmenti privrednih društava gledano prema veličini poslovali su pozitivno, s tim da su velika privredna društva ostvarila 52,7 odsto ukupnog dobitka privrede (455,791 milijarda dinara), a zatim slede srednja privredna društva (196,731 milijarda dinara), mala (168,824 milijarde dinara) i mikrodruštva (42,843 milijarde dinara).

U Srbiji je na kraju 2022. godine poslovalo ukupno 135.490 privrednih društava, od čega je njih 112.070 dostavilo redovan godišnji finansijski izveštaj.

Prihod banaka uvećan za 77,9 odsto

Dobit banaka prošle godine iznosila je 87,766 milijardi dinara, koji je na godišnjem nivou porastao za 77,9 odsto. Ukrupnjavanje bankarskog sektora je nastavljeno, tako da je poslovala 21 banka, što je dve banke manje nego u 2021. Posledično, broj zaposlenih je opao za 192, na 21.517 radnika, piše u godišnjem izveštaju APR-a.

Izvor: Politika.rs
Foto: Ilustracija/Freepik.com

Agencija za privredne registre (APR)finansijski izveštajnovčana dobitprivredaprodajaprofitsektor trgovinetrgovcitrgovina