Iskoreniti diskriminaciju u Srbiji

"Potrebna je veća odlučnost za efektnije ispitivanje i procesuiranje ratnih zločina i trebalo bi ukloniti sve preostale prepreke za delotvornu međudržavnu saradnju u tom kontekstu. Takođe je potrebno obezbediti adekvatnu naknadu štete svim žrtvama za masovne povrede ljudskih prava koje su pretrpele u vreme rata", ukazuje Hamarberg u izveštaju koji je u četvrtak objavljen na sajtu SE.

Hamarberg, koji je bio u poseti Srbiji od 12. do 15. juna, pozvao je Srbiju da poboljša sistem zaštite svedoka i da bez odlaganja istraži i procesuira sve pretnje i zastrašivanja svedoka.

Navodeći da je Srbija preduzela važne korake da prevaziđe "nasleđe nasilne prošlosti", komesar za ljudska prava je pozvao vlasti iz Beograda da nastave odlučno da sprovode svoje napore, i na nacionalnom i na regionalnom nivou, kako bi se razjasnila sudbina oko 14.000 nestalih u regionu zbog ratova devedesetih godina.

Komesar SE je pozvao srpske vlasti da zločinima iz mržnje daju prioritet u procesuiranju, kao i da preduzmu sveobuhvatnu procenu sudske prakse kažnjavanja u tim slučajevima. Hamarberg je, takođe, pozvao na jačanje zaštite nacionalnih manjina i preporučio da u bliskoj budućnosti počne izborni proces za članove saveta bošnjačke nacinalne manjine.

STRAZBUR, 22. septembra 2011. (Beta)

diskriminacijasavet evrope