SVAKI ČETVRTI IZVRŠILAC OSUĐEN NA ZATVORSKU KAZNU: Porodično nasilje na trećem mestu po broju svih krivičnih dela u Srbiji

Krivična dela protiv braka i porodice, prema brojnosti, u samom su vrhu svih krivičnih dela počinjenih u Srbiji. Prema broju pravosnažno izrečenih presuda u 2022. godini, ta krivična dela čine 12,8 odsto od ukupnog broja, sa 3.343 sudska postupka u kojima je epilog osuđujuća presuda. Razne vrste krivičnih dela u kojima su žrtve članovi porodice na trećem su mestu, odmah iza imovinskih delikata i prometa narkotika.

U prošloj godini podneto je 7.705 prijava za krivična dela iz ove oblasti, što je 9,3 odsto od ukupnog broja prijava. Podignute su 3.844 optužnice zbog krivičnih dela protiv braka i porodice, što čini 12,6 odsto od broja svih optužnica podignutih u Srbiji prošle godine. Ovo su podaci koje je objavio Republički zavod za statistiku.

Istraživanja pokazuju da je broj krivičnih prijava za krivična dela protiv braka i porodice u stalnom padu. Tako ih je u 2018. godini podneto 10.729, odnosno za 3.000 prijava više nego u 2022. Statistika beleži da je iz godine u godinu i sve manje podignutih optužnica za ovu grupu krivičnih dela, kojih je u 2018. godini bilo 5.216, a shodno tome i izrečenih pravosnažnih presuda, kojih je pet godina ranije bilo 5.216.

Porodično nasilje najbrojnije je od svih krivičnih dela protiv braka i porodice. U prošloj godini podneta je 5.531 krivična prijava zbog takvih slučajeva, dok odmah iza nasilja sledi nedavanje izdržavanja. Prijavljena su i 304 slučaja oduzimanja maloletnog lica, kao i 134 slučaja zapuštanja i zlostavljanja deteta.

Statističari su zabeležili da je u regionu Južne i istočne Srbije podneto najviše krivičnih prijava iz ove oblasti, odnosno 2.474. Nešto manje ih je napisano u regionu Šumadije i zapadne Srbije, 2.457. U Vojvodini prijava zbog krivičnih dela protiv braka i porodice napisana je protiv 2.168 osoba, a u beogradskom regionu 606.

Zatvorska kazna izrečena je za 882 od ukupno 3.343 pravosnažno osuđene osobe, a uslovna osuda za 1.961. U kućnom zatvoru završilo je 307 nasilnika, novčano ih je kažnjeno 142, dok je 37 osuđenih sankcionisano radom u javnom interesu.

U 2022. ubijeno je 26 žena, a u 2021. stradalo je njih 19. Ova krivična dela kvalifikovana su uglavnom kao teška ubistva.

Podaci o podnetim krivičnim prijavama za krivično delo nasilje u porodici u 2022. pokazuju da je bio nešto manji broj prijava nego u 2021. i 2020, a značajnije manje nego u periodu 2016–2019.

Povećan broj prijava u periodu od 2016. do 2019. godine koincidirao je sa stupanjem na snagu Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, kojim je Srbija uvela nultu toleranciju na nasilje u porodici. Ono što je uočeno da je bio problem u tužilaštvima u tom periodu jeste to da se dešavalo da se protiv istog učinioca krivičnog dela nasilje u porodici vodi više istražnih postupaka pred istim tužilaštvom, ali da su te predmete vodili različiti tužioci. Tužilaštva, iako su imala mogućnost, nisu objedinjavala prijave protiv istog osumnjičenog u jedan predmet – kaže Vanja Macanović, advokat u Autonomnom ženskom centru.

Objašnjava da su se na taj način ti postupci "razvodnjavali" jer su učinioci procesuirani za svaki događaj pojedinačno, umesto da se gone za više događaja krivičnog dela nasilja u porodici, što onda ukazuje da nije reč o izolovanom događaju, već o dugotrajnom nasilju.

Smanjenje broja krivičnih prijava za nasilje u porodici u periodu od 2020. do 2022. ne mora da znači da je bilo manje događaja nasilja, već može da ukaže da su tužilaštva konačno promenila način na koji postupaju i da se sada više prijava protiv istog učinioca objedinjuje u jedan predmet koji vodi jedan tužilac.

To objedinjavanje prijava u jedan predmet uglavnom se dogovara na sastancima Grupe za koordinaciju i saradnju, koje su uspostavljene u skladu sa Zakonom o sprečavanju nasilja u porodici. Međutim, ono sto zabrinjava jeste činjenica da se od 2014. godine ne smanjuje broj odbačenih krivičnih prijava koji se kreće od 59 do 64 odsto. Taj podatak još nije objavljen za 2022. godinu, ali može se pretpostaviti da se neće razlikovati u odnosu na prethodne godine – kaže Vanja Macanović.

Ako nema dokaza da nastavi postupak i žrtve ne žele da svedoče, tužilaštvo odbacuje krivičnu prijavu. Od 2013. godine taj procenat uočljivo raste. Pre 10 godina prijavljena su 3.782 slučaja nasilja u porodici, a odbačeno je 1.687 krivičnih prijava, odnosno 44,6 odsto. U 2021. godini od ukupno 5.663 krivične prijave, u košu je završilo 3.458, što je 61,1 odsto.

Izvor: Politika.rs
Foto: Ilustracija/Freepik.com

krivična delanasiljenasilje u porodiciporodično nasiljerepublički zavod za statistikuVanja Macanovićzatvorzatvorska kazna