"Dvorovi i dvorci Beograda - Zaštita kulturne baštine"- Održana stručna tura kroz Konak kneginje Ljubice

U okviru projekta "Dvorovi i dvorci Beograda - Zaštita kulturne baštine" 28. decembra 2023. godine organizovana je tura kroz Konak knjeginje Ljubice za sve ljubitelje istorije i primenjene umetnosti. Vođenu turu je organizovalo Udruženje "Petrovaradin Media", a projekat je sufinansiran od strane Sekretarijata za kulturu grada Beograda uz podršku Muzeja grada Beograda. Color Media Communications je medijski partner i partner na projektu.

Konak kneginje LJubice je jedna od malog broja sačuvanih zgrada iz vremena prve vladavine kneza Miloša Obrenovića. Sagrađen je 1830. godine, po planovima i pod rukovođenjem Hadži Nikole Živkovića, zvaničnog kneževog graditelja. Zamišljen je da bude reprezentativni dvor srpske vladajuće dinastije Obrenović. Međutim, zbog blizine Turaka knez Miloš je malo boravio u njemu. Svoju primarnu namenu Konak je ostvario tokom prve vladavine kneza Mihaila (1839–1842), kada je služio kao njegova rezidencija, zabeleženo je na sajtu Muzeja grada Beograda.

Nakon proterivanja Obrenovića iz Srbije (1842) zgradu su u narednih sto trideset godina koristile i prema svojim potrebama uređivale različite državne institucije. Sedamdesetih godina 20. veka uprava grada Beograda odlučila je da zgrada Konaka, u skladu sa svojim istorijskim, umetničkim i spomeničkim nasleđem, dobije novu namenu i postane muzej. Posle sanacije i rekonstrukcije zgrada je 1980. ušla u sastav Muzeja grada Beograda, a u septembru iste godine otvorena je stalna muzejska postavka "Enterijeri beogradskih kuća 19. veka". Predmeti su nastali tokom 19. veka kao proizvod zapadnoevropske i domaće zanatsko-umetničke i industrijske proizvodnje. Pripadali su predstavnicima vladajuće dinastije Obrenović i uglednih građanskih porodica. Stalna postavka prikazuje nastanak i razvoj visoke građanske kulture, način života i stanovanje u devetnaestovekovnom Beogradu, kako je dokumentovano na sajtu Muzeja grada Beograda.

Upravo je ovo postavka koju je grupa građana mogla da obiđe uz stručno vođenje kustosa Muzeja grada Beograda Dušana Jovanovića. Uz priču o različitim sobama građanskih porodica 19. veka grupa je mogla da prepozna značajne predmete primenjene umetnosti koji najbolje oslikavaju živote naših predaka iz tog perioda srpske istorije.

Kako bismo zaštitili, restaurirali i prezentovali dvorove i dvorce Srbije moramo pre svega prepoznati značaj koji oni nose za nas i moramo se poistovetiti sa istorijskim periodom koji predstavljaju. Kao najbolja sredstva za postizanje ovog cilja pokazala su se okupljanja građana gde od stručnih lica mogu dobiti validne i proverene informacije koje će biti dobar početak za građenje veze sa istorijom koju imamo. Ova tura je samo jedan mali doprinos ovom značajnom cilju. U planu je da se u narednom periodu nastavi sa aktivnostima koje će dalje davati doprinos zaštiti kulturne baštine.

Foto: CMC

"Dvorovi i dvorci Beograda - Zaštita kulturne baštine"color media communicationsgrad beogradkonak kneginje ljubicemuzej grada beogradaSekretarijat za kulturustručna turaudruženje petrovaradin media