U poštama Srbije počelo prijavljivanje građana za vaučere za odmor

Prijavljivanje građana za vaučere za subvencionisani odmor u Srbiji počinje danas na šalterima Pošte Srbije, gde se podnose popunjena prijava i prateća dokumentacija, objavljeno je na sajtu ovog preduzeća.

Obrazac za prijavu, kao i izjava za starije od 65 godina, mogu se preuzeti sa sajta Ministarstva turizma i omladine www.mto.gov.rs ili sajta Pošte Srbije www.posta.rs.

Prijava se podnosi lično, a uz nju je neophodno priložiti ličnu kartu ili pasoš, potvrdu o rezervaciji, kao i odgovarajuću potvrdu o sticanju prava.

Za penzionere to je original penzijskog čeka, penzionerska kartica ili rešenje o ostvarenom pravu na penziju, dok korisnici inostranih penzija stavljaju na uvid originalni dokument, overeni izvod, potvrdu i slično, koji izdaje banka sa teritorije Srbije, a koji potvrđuje novčani priliv po osnovu ostvarenog prava na penziju.

Stariji od 65 godina koji nisu penzioneri prilažu potpisanu izjavu da nemaju pravo na penziju, zaposleni sa primanjima koja nisu veća od 80.000 dinara mesečno original potvrde o zaposlenju i ostvarenoj zaradi isplaćenoj u mesecu koji prethodi mesecu u kome se podnosi prijava, a studenti prilažu original potvrde visokoškolske ustanove o statusu studenta za tekuću godinu.

Subvencionisano korišćenje usluge smeštaja u ugostiteljskim objektima ne može se ostvariti u mestu prebivališta, a studenti u mestu studiranja.

Onima koji steknu pravo na vaučere resorno ministarstvo preko Pošte Srbije vaučere dostvalja na adresu kao vrednosno pismo.

Izvor: Tanjug
Foto: Promo

pošta srbijePošte Srbijevaučerivaučeri za odmor