Women's CEO Summit: Dragana Orlandić - Otvorenost prema promenama omogućava kompaniji da se kreće kroz izazove

Nakon "Women’s CEO Summit"-a, koji je održan 14. marta 2024. godine u Palati umetnosti Madlena, direktorka kompanije Dahlia, Dragana Orlandić, razgovarala je sa nama o strategijama kompanije u pogledu promocije žena na rukovodećim pozicijama, njenim savetima za mlade ambiciozne žene i budućim planovima njihove kompanije.

Kako kompanija Dahlia, pod vašim vođstvom, pristupa izazovima koje donosi promovisanje žena na vodeće pozicije, i koje strategije smatrate najefikasnijim u ovom kontekstu?

- Kozmetička industrija je sama po sebi više prijemčiva ženama i sammim tim je odnos u broju zaposlenih uvek više na strani žena. Svakako ovo je tema koja je aktuelna i koja zaokuplja dosta pažnje javnosti i korporativnog sveta. Strategije koje smatram da mogu biti efikasne bi bile:

Jednake mogućnosti: Osiguranje fer i transparentnih procesa za zapošljavanje, unapređenje i kompenzacija bez obzira na pol.

Postavljanje merljivih ciljeva: Postavljanje ciljeva za povećanje zastupljenosti žena na rukovodećim pozicijama i obezbeđivanje kontrole rukovodstva odgovornim za napredak.

Programi za razvoj liderstva: Pružanje mogućnosti obuke i razvoja posebno prilagođenih ženama, sa fokusom na liderske veštine, pregovaranje i prisustvo izvršne vlasti.

Fleksibilni radni aranžmani: Nudeći opcije kao što su rad na daljinu ili fleksibilno radno vreme kako bi se zadovoljile različite potrebe žena na rukovodećim pozicijama

Kako vidite ulogu žena na čelnim pozicijama u kompanijama, u promovisanju održivog razvoja i ekološke odgovornosti u korporativnom svetu?

Zagovaranje inicijativa za održivost: Korišćenje njihovog uticaja da se zagovaraju ekološki prihvatljive prakse unutar organizacije i podstiču usvajanje održivih politika.

Postavljanje strateških prioriteta: Integrisanje ciljeva održivosti u dugoročno strateško planiranje i procese donošenja odluka kompanije.

Pokretanje inovacija: Iskorištavanje svojih liderskih pozicija da promovišu i daju prioritet razvoju ekološki prihvatljivih proizvoda, usluga i procesa.

S obzirom na Vaše iskustvo, koje bi savete dali mladim ženama koje teže da zauzmu vodeće pozicije u biznisu? Kako one mogu da prevaziđu specifične izazove i otpore na putu ka vodećim pozicijama u poslu?

Žene lideri koje teže tome treba da se usredsrede na izgradnju samopouzdanja, traženje mentorstva i usavršavanje svojih veština. One mogu da prevaziđu izazove zalažući se za sebe, negujući fleksibilnost i šireći i podstičući svoju mrežu podrške.
Pored toga, biti uvek informisan o trendovima industrije i iskorišćavanje njihovih jedinstvenih perspektiva, može pomoći da se sagledaju drugačije perpektive i obezbedi siguran put ka liderskim pozicijama.

Dahlia je lider u proizvodnji kozmetike, domaća kompanija sa jako dugom istorijom i velikom paletom proizvoda. Šta biste izdvojili kao razlog zašto ovoliko dugo trajete? I posle jednog veka kako vidite dalji razvoj kompanije, šta je sve u planu?

Kvalitet i inovacije: Dugovečnost često potiče od doslednog isporučivanja visokokvalitetnih proizvoda koji ispunjavaju ili prevazilaze očekivanja kupaca. Kontinuirane inovacije u formulacijama, ambalaži i marketinškim strategijama mogu pomoći kompaniji da ostane relevantna u kozmetičkoj industriji koja se stalno razvija.

Prilagodljivost: Uspešne kompanije prilagođavaju se promenama tržišnih trendova, preferencijama potrošača i tehnološkom napretku. Biti fleksibilan  i otvoren za promene omogućava kompaniji da se kreće kroz izazove i koristi nove mogućnosti.

Reputacija brenda: Izgradnja i održavanje pozitivnog imidža brenda je od presudnog značaja. Snažna reputacija pouzdanosti i etičke prakse može stvoriti dugoročnu lojalnost klijenata.

Veza kupaca za brend i kompaniju: Uspostavljanje jake veze sa kupcima podstiče lojalnost brenda. Povezanost sa svojim klijentima preko različitih kanala, prikupljanje povratnih informacija i korišćenja istih za poboljšanje proizvoda i usluga.

Zadovoljstvo zaposlenih: Posvećena i motivisana radna snaga je od suštinskog značaja za održiv uspeh. Ulaganje u zaposlene, profesionalno usavršavanje i stvaranje pozitivne kulture na radnom mestu doprinosi razvoju kompanije.

Planovi za budućnost: Poslujući kao deo velikog sistema Siberian Wellness kompanije, naši planovi će biti usmereni na par strateških pravaca razvoja:

Permanentno ulaganje u fabriku radi usavršavanja proizvodnih procesa i obezbeđenja standarda poštovanje principa i ekoloških standarda.

Transfer formulacija proizvoda Siberian Wellness-a koji našu fabriku i proces proizvodnje podiže na viši nivo.
Učestvovanje u ekološkim aktivnostima i briga o lokalnoj zajednici kroz sva unapređenja, sertifikate i primenu najboljih praksi.

Autor: Mijat Kontić
Foto: CMC

color media communicationsDahliaDragana OrlandićWomen's CEO Summit