Uvodi se novo krivično delo za napad na zaposlene u obrazovnim ustanovama: Kolike kazne su zaprećene?

Napad na zaposlene u obrazovnim ustanovama u izmenama Krivičnog zakonika biće definisan kao posebno krivično delo, za koje će biti zaprećene iste kazne kao u slučaju na napad na advokate.

To je predviđeno u nacrtu izmena Krivičnog zakonika koji su podržali predstavnici reprezentativnih sindikata obrazovanja na današnjem sastanku sa ministarkama pravde i prosvete Majom Popović i Slavicom Đukić Dejanović.

U nacrtu izmena Krivičnog zakonika u koji je "Danas" imao uvid predloženo je uvođenje novog člana koji reguliše napad na lice zaposleno u obrazovnoj ustanovi.

Ko napadne lice zaposleno u obrazovnoj ustanovi, a u vezi sa poslovima koje to lice obavlja, kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine. Ako prilikom izvršena ovog dela učinilac nanese laku telesnu povredu licu zaposlenom u obrazovnoj ustanovi ili preti upotrebom oružja, kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina, dok je za nanošenje teške telesne povrede zaposlenom u obrazovnoj ustanovi ili članu njegove porodice zaprećena kazna od jedne do osam godina, predviđeno je u nacrtu izmena zakona.

Očekuje se da predlog izmena Krivičnog zakonika uđe u skupštinsku proceduru do kraja godine.

Podsetimo, sindikati obrazovanja zatražili su krivično-pravnu zaštitu nakon napada na dvojicu njihovih kolega, profesora u srednjoj školi u Bačkoj Palanci i napada na profesora Treće beogradske gimnazije.

Zbog toga su prosvetari protestovali u Beogradu 16. maja, a u jednom broju škola održan je i štrajk.

Izvor: Danas.rs
Foto: Ilustracija/Freepik.com

krivično delonapad na zaposleneškola