Plate u zdravstvu prema rezultatima rada

Izmene tog zakona Vlada Srbije je po hitnom postupku uputila parlamentu 10. juna 2010. godine. Važeći zakon ne predviđa nagrađivanje prema rezultatima rada, odnosno na jedinstven način uređuje sistem plata.

"Novim sistemom obračuna i isplate plata zaposlenih u zdravstvenim ustanovama plata se sastoji od osnovne plate, dela po osnovu radnog učinka i dodataka na platu", kazao je ministar obrazlažući u Skupštini Srbije predložene izmene zakona.

Deo plate po osnovu radnog učinka, kako je predloženo, određivaće se procentualnim uvećanjem osnovne plate, koje izražava priznati učinak po osnovu obima rada, kvaliteta izvršenog posla, broja i strukture opredeljenih osiguranih lica.

BEOGRAD, 23. novembra 2011. (Beta)

lekariplatezdravstvozoran stanković