Još posla na rešavanju problema invalida

Posle posete Republičkom udruženju za pomoć osobama sa autizmom, Ljajić je novinarima rekao da je u proteklih godinu dana smanjen broj nezaposlenih osoba sa invaliditetom za 2.500 i da je na birou trenutno prijavljeno 17.500 invalida koji traže posao.

Povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom 3. decembra, Ljajić je rekao da je od maja 2009. godine i stupanja na snagu zakona o zapošljavanju i rehabilitaciji invalida, posao našlo 9.000 osoba koje imaju neku vrstu invalidnosti.

Prema njegovim rečima u protekloj godini proširen je krug korisnika prava na tuđu negu i pomoć, i trenutno oko 32.000 dece dobija mesečni iznos od 22.000 dinara, a uvedeno je i pravo da jedan od roditelja prima novčanu naknadu u visini minimalne penzije.

"To ne postoji nigde u regionu i trebalo bi da doprinese da deca sa invaliditetom ostanu u svojim porodicama, a mi ćemo paralelno sa tim razvijati sve druge alternativne usluge", rekao je Ljajić.

BEOGRAD, 3. decembra 2011. (Beta)v

diskriminacijahendikepirane osobeinvalidikućna negarasim ljajić