Preminuo Vojin Dimitrijević

Stručnjak za međunarodno pravo, dosledan borac za pravdu i demokratiju, skroman kao i svi veliki ljudi, precizan i prijatan sagovornik! Takvog ćemo pamtiti Vojina Dimitrijevića. Od njega se imalo šta naučiti, a ko ga je poznavao bio je privilegovan.

Preminuo je baš na 5. oktobar. Ima li neke tužne simbolike u tome?

Bio je počasni je doktor Univerziteta McGill, Montreal i Univerziteta Kent, Velika Britanija. Bio je član je Instituta za međunarodno pravo i nosilac francuskog ordena Legije časti.

Vojin Dimitrijević je rođen 9. jula 1932. u Rijeci. Otac mu je bio diplomata, majka profesorka.

Pravo je doktorirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je radio kao nastavnik od 1960. do 1998. Godine 1998. je prevremeno penzionisan u zvanju redovnog profesora zbog protivljenja novom Zakonu o univerzitetu.

Od 2000. godine bio je član Venecijanske komisije Saveta Evrope za demokratiju putem prava, a od 2001. sudija ad hoc Međunarodnog suda pravde i član Stalnog arbitražnog suda u Hagu. Od 2001. bio je član-osnivač Balkanskog političkog kluba, a od 2003. član međunarodne komisije pravnika.

Od 1995. je radio kao direktor Beogradskog centra za ljudska prava, a od 2005. kao honorarni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta „Union“, Beograd (od 2005).

Od 2003. godine bio je član Saveta za borbu protiv korupcije pri Vladi Republike Srbije.

Međunarodno pravopravni fakultetsavet za borbu protiv korupcijeVojin Dimitrijević