Prezadužena Srbija: Svaki zaposleni vraća po 10.000 evra

U Srbiji je, s druge strane, zvanično zaposleno oko 1,72 miliona ljudi. Prosta računica kaže da kada bi samo oni podnosili teret javnog duga, svakom bi na "grbaču" palo po 10.273 evra. U taj iznos staje čak 25 decembarskih, tradicionalno "jačih" prosečnih plata. Samo mesec ranije, za isti iznos bi valjalo raditi 27,4 meseca. Prosečni radnik, kaže statistika, u decembru je zaradio oko 46.000, a mesec ranije oko 42.000 dinara. Ove godine ćemo čak 90 milijardi dinara iz budžeta dati na kamate. To je 23 milijarde više nego lane i čak 48 milijardi više nego u 2011. godini, pišu "Novosti".

- Za samo dve godine iznos koji treba platiti na kamate je više nego udvostručen - napominje Miroslav Zdravković, urednik portala "Makroekonomija".

TERET PO STANOVNIKU NIJE nimalo zanemarljiv ni teret koji pada na svakog građanina Srbije. Ukoliko se 17,2 milijarde evra duga podeli na 7,18 miliona građana zemlje, svakom pripada po 2.443 evra. Učešće javnog duga u bruto domaćem proizvodu je na kraju godine bilo 61,5 odsto. S druge strane, zakonski limit, koji smo odavno "probili" je 45 odsto.

U 2016. godini možemo da očekujemo da ćemo na kamate davati 210 do 220 milijardi dinara. I tada će troškovi za zaposlene biti veći od troškova kamata, ali samo oni. Došli smo u poziciju dužničkog ropstva kada će sve namene u budžetu morati da se smanjuju, ako ne nominalno, a ono realno, kako bi se servisirale obaveze nastale rastom javnog duga. Kada država dođe u poziciju da mora da smanjuje svoje troškove za vojsku, policiju, obrazovanje, zdravstvo i za slične vitalne namene, kako bi servisirala kamate, pala je u dužničko ropstvo

Na svakih 100 dinara koje ove godine dajemo na kamate, pokazuje računica Miroslava Zdravkovića, na Vojsku dajemo 67 dinara. Pre dve godine iznos je bio 130 dinara. Dok ove godine izbrojimo 100 dinara za kamate, za obrazovanjemo ćemo dati 186 dinara.

- Postoji mogućnost da u 2016. godini na 100 dinara za kamate, na obrazovanje damo manje od 100 dinara - dodaje Zdravković. - Izdvajanje za subvencije je za dve godine sa 129 dinara na 100 dinara za kamate, palo na 91 dinar. U istom periodu su rashodi za zaposlene sa 485 dinara pali na 295 dinara, pišu "Novosti".

dugsrbijazaposleni