Građani imaju negativan stav najviše prema Albancima, Hrvatima, Romima i Bošnjacima

U očima građana, najveća diskriminacija je prema Romima, osobama sa invaliditetom i starima, navela je poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić predstavljajući godišnji izveštaj poverenika za 2012. godinu na sednici Odbora Skupštine Srbije za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova.

Pozivajući se na istraživanje Cesida za potrebe poverenika za zaštitu ravnopravnosti, Petrušićeva je navela da polovina ispitanika nije sklona tome da diskriminiše, ali ni da osudi diskriminaciju.

Po njenim rečima, trećina ispitanika osuđuje diskriminaciju, a 18 odsto pokazuje izrazitu sklonost ka diskriminaciji, dok petina ispitanika ne zna da je diskriminacija zabranjena.

Ona je upozorila da zabrinjava to što je 44 odsto pritužbi povereniku u 2012. bilo zbog diskriminacije koju sprovode organi vlasti.

Petrušićeva je navela da se 30 odsto pritužbi povereniku za zaštitu ravnopravnosti odnosi na diskriminaciju pri zapošljavanju.

Među tužbama koje je u 2012. pokrenuo poverenik za zaštitu ravnopravnosti, Petrušićeva je istakla tužbe protiv jednog lanca picerija jer je zapošljavao samo žene i protiv jednog privrednog društva koje je oglasom za poslovnog sekretara tražilo isključivo ženu od 25 do 35 godina, "prijatnog izgleda".

Dodala je da je pokrenuta tužba i protiv vlasnika ugostiteljskog objekta čiji zaposleni su odbili da usluže grupu dece sa invaliditetom.

Kako je navela, broj predmeta i pritužbi raste od 2010. i od izbora povrenika za zaštitu ravnopravnosti.

Poverenik, po zakonu, nikada ne postupa po službenoj dužnosti, već samo reaguje saopštenjima, a u pojedinačnim slučajevima diskriminacije može da reaguje samo ako je podneta pritužba.

Petrušićeva je kazala da je u 2012. poverenik za zaštitu ravnopravnosti uputio 117 preporuka organima javne vlasti.

(Izvor: Beta, Blic)

diskriminacijanevena petrušićsrbija