Nova studija: Pevanje u horu leči anksioznost

Istraživanje koje su sproveli na Abbant Izzet Baysal Univerzitetu u Turskoj, a koje je objavljenom u časopisu ‘’Psihologija Muzike’’, pokazuje da je pevanje u horu smanjuje nivo anksioznosti kod ljudi.

Studija je obuhvatila po 35- oro učesnika koji su ili pevali po sat vremena u horu ili bili deo grupe posmatrača - takozvane ‘’kontrolne grupe’’, a zatim su istaživači analizirali pozitivne i negativne efekte , kao i nivoe njihove anksioznosti.

Istraživači su uvideli da su oni koji su pevali imali smanjen nivo anksioznosti u poređenju sa ‘’kontrolnom grupom’’. Sa druge strane, ‘’kontrolna grupa’’ je ispoljavala povećan nivo anksioznosti u periodu kada nije pevala u horu.

Pristupanje horu ima dobre strane i mimo mentalnog zdravlja. Norveško istraživanje ‘’Science Nordic’’ kaže da pevanje u horu doprinosi boljem zdravlju i angažmanu na poslu.

Grejem Velč, šef katedre muzičkog obrazovanja na Londonskom Univerzitetu kaže: ‘’Pevanje doprinosi pojedincu i u psihičkom I u fizičkom smislu. U fizičkom jer povećava nivoe kiseonika u krvi, a u psihičkom jer smanjuje stres i pojačava osećaj pripadnosti celini.’’

N. C.

anksioznostHor Viva Voxistraživanjepevanježivi zdravo