Istraživanje - Koliko često peremo veš?

Prema rezultatima istraživanja, koje je sprovela agencija za istraživanje javnog mnjenja CeSID, skoro četvrtina ženske populacije u Srbiji tri puta nedeljno pere veš, dok svaka peta žena pere veš dva puta nedeljno. Istraživanje je rađeno je na reprezentativnom uzorku od 800 građanki Srbije, starosti između 25 i 55 godina i realizovano je na teritoriji centralne Srbije, Beograda i Vojvodine.

Vrlo je mali broj žena koje veš peru više od sedam puta nedeljno. Svaka treća žena potroši tri kilograma deterdženta za veš mesečno, dok 31 odsto njih potroši šest kilograma ili više od toga. Stoga je i očekivano da se najčešće kupuje pakovanje od tri kilograma deterdženta.

Sudeći po navikama u pranju veša, rodna podela uloga je još uvek nepromenjena u Srbiji.

Podatak koji se mogao i očekivati jeste da kupovinu deterdženata za veš uglavnom obavljaju same žene. Skoro dve trećine žena ocenilo je kupovinu deterdženta kao “ženski posao” u domaćinstvu, odnosno same kupuju deterdžent i donose ga u domaćinstvo. Dobra vest za sve žene koje spadaju u navedenu kategoriju jeste pojava kompakt deterdženata na našem tržištu, jer su zahvaljujući manjem pakovanju praktičniji po pitanju nošenja i odlaganja u domaćinstvu.

Veš se može prati i sa manje deterdženta

Kompakt deterdženti sa manjom dozom peru iste količine veša, a podjednako su efikasni kao i standardni deterdženti. Više od jedne trećine žena (35%) koje su učestvovale u pomenutom istraživanju koristi 150 ml/g deterdženta za veš prilikom jednog pranja, dok prilikom upotrebe kompakt deterdženata nova preporučena doza iznosi max. 100 g po jednom pranju.

Koliko obraćamo pažnju na uputstva proizvođača?

Zanimljivo je da, iako postoje detaljna uputstva o načinu korišćenja i doziranja deterdženta, žene uglavnom zanemaruju instrukcije proizvođača. Dve trećine ispitanih žena dozira deterdžent po sopstvenom iskustvu, dok je na drugoj strani 21 odsto ispitanica koje uvek prate uputstva i koriste deterdžent isključivo onoliko koliko je proizvođač preporučio.

Brinući o sopstvenoj higijeni, koliko vodimo računa o životnoj sredini?

Pored lične udobnosti, potrošači treba da se navikavaju da svakodnevno brinu i o životnoj sredini. Korišćenjem kompakt deterdženata smanjuje se količina hemikalija i ambalažnog otpada koja se odlaže u životnu sredinu. U okviru koncepta održive potrošnje koji se preporučuje savremenim potrošačima, moguće je ostvariti uštede u potrošnji energije i vode, jer se upotrebom kompakt deterdženata veš može prati na nižim temperaturama, dok veš mašina treba da bude napunjena do vrha. Na žalost, anketa je pokazala da više od jedne trećine žena ne obraća pažnju da li deterdžent koji kupuju ima štetan uticaj na životnu sredinu. Odnos žena koje prilikom kupovine deterdženata za veš ne vode računa o njegovom uticaju na životnu sredinu i onih koje na to obraćaju pažnju iznosi 2:1. Žene iz regiona centralne Srbije, sa niskim primanjima i nižim nivoom obrazovanja, najmanje su bile zainteresovane za problem zaštite životne sredine u ovom istraživanju.

Istraživanje o navikama potrošača u korišćenju deterdženata za veš je sprovedeno u sklopu projekta kompaktizacije deterdženata i promocije održivog razvoja Udruženja proizvođača i uvoznika deterdženata i kozmetike u Srbiji – Kozmodet.

Projekat kompaktizacije deterdženata predstavlja inicijativu usmerenu ka aktivnom angažovanju industrije deterdženata u zaštiti životne sredine, podizanju svesti i poboljšanju navika u pranju kod potrošača u Srbiji, uz efikasniju upotrebu resursa. Projekat je već sproveden u većini evropskih zemalja, a trenutno se odvija u Srbiji, Makedoniji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Albaniji. Uvođenjem ove inicijative, Srbija će uskladiti svoje standarde sa zahtevima evropskog tržišta, čime će biti ostvarene iste pogodnosti i za naše potrošače.

Izvor: B92, SuperŽena

deterdžentpranje vešaprašakprostiranje veša