Božović: Reforma policije preduslov za EU

Božović i novi šef Odeljenja za sprovodjenje zakona Misije OEBS u Srbiji, Berner Malme, založili su se za depolitizaciju, dekriminalizaciju i decentralizaciju policije jer je to nužan uslova za njenu reformu.

Kako se navodi u saopštenju MUP-a Srbije, to je i preduslov za pregovore sa EU o poglavljivama 23. i 24. koja se odnose na pravosudje i vladavinu prava.

Božović i Malme su se dogovorili da se češće sastaju, imajući u vidu pomoć i podršku Misije OEBS Ministarstvu.

Božović je kazao da studije Misije OEBS iz 2001, 2004. i 2006. godine nisu dale očekivane rezultate u reformi policije, te se mora
insistirati na sprovodjenju projekata da bi Srbija pokazala odgovornost prema državama-donatorima sredstava za projekate i podigla medjunarodni ugled MUP-a.

Božović i Malme su istakli potrebu da se redefiniše Memorandum o razumevanju i usaglasi s potrebama MUP-a, radi projekata kao što su
dalje osposobljavanje policije za borbu protiv korupcije, za stratešku analizu i procene, i za razvoj odnosa medija i policije.

Malme je iskazao punu podršku Misije OEBS MUP-u Srbije u sklopu budućeg predsedavanja Srbije tom organizacijom koje počinje 2015.
godine.


B92

reformavladimir božović