Ministarstvo privrede: Niko neće da dira stečena prava penzionera

"Potpuno je netačno da će svim budućim penzionerima penzije biti samo 200 evra mesečno. Nikome ne pada napamet da dira u stečena prava penzionera", saopštilo je Ministarstvo privrede povodom teksta u današnjem izdanju dnevnika "Danas" pod naslovom "Svim budućim penzionerima samo 200 evra mesečno".

Ministarstvo privrede ističe da su "navodi potpuno netačno i tendenciozno preneti i da je neautorizovan telefonski razgovor predstavnika Ministarstva privrede sa novinarom Danasa pogrešno prenet i istrgnut iz konteksta".

Reforma penzionog sistema jeste, kako je navedeno, veoma važna tema kojom će se baviti vlada i sva relevantna ministarstva.

Za Ministarstvo privrede, iz oblasti za koju je nadležno, ona je bitna u kontekstu smanjenja nameta na rad.

"Ministarstvo privrede se sistemski i aktivno bori protiv svih privilegija, zloupotreba, korupcije, interesnih grupa i svih vrsta parazita koji žive na leđima poreskih obveznika i građana Srbije. Zbog njih građani Srbije i žive tako loše", navedeno je u saopštenju.

Socijalna politika ne sme više da se vodi preko javnih preduzeća, preko viška partijski zaposlenih koji ne samo da primaju deluks socijalnu pomoć u vidu plate za nerad, nego posle i imaju višestruko veće penzije od svih ostalih u društvu, ističu u ministarstvu dodajući da račun za to plaćaju svi građani Srbije.

Sa druge strane, Ministarstvo privrede zalaže se za jak sistem univerzalne socijalne zaštite dostupan svim ugroženim porodicama Srbije i smatra da je postojanje takvog sistema odlika svakog humanog društva kome svi težimo.

Ministarstvo privrede smatra da, u okviru penzione reforme i uvođenja univerzalne socijalne zaštite, čak i ako neko nije imao nijedan dan radnog staža, kada dođe u godine za penziju "humano društvo treba da mu obezbedi primanja koja su dovoljna za život i egzistencijalne potrebe".

Svaki građanin koji radi i uplaćuje penzijsko osiguranje će, kako je saopšteno, svakako i u svakoj formi penzione reforme imati više od ovog minimalnog iznosa.

Ministarstvo privrede, takođe, smatra da svaki građanin Srbije mora da ima zdravstvenu zaštitu i da je sadašnji sistem neoveravanja zdravstvenih knjižica neustavan.

- Nije posao zaposlenih da naplaćuju doprinose za zdravstvo. To je posao države koji treba da obavlja preko Poreske uprave - navodi ministarstvo.

Ministarstvo privrede će čvrsto zastupati ove stavove u svim budućim razgovorima o reformama, kako penzionog, tako i sistema socijalne zaštite, navedeno je u saopštenju.

Izvor: Blic

ministarstvo privredepenzioneriprava