VUČIĆ: Članovi saveta radiće volonterski i pomagati nam!

"To su ljudi koji bi volonterski radili i pomagali nam. Ideja je da imamo više saveta i više onih koji bi nam pomagali u važnim i ozbiljnim stvarima i apsolutno ništa više. Zašto bi ograničili na tačan broj? Nikada nismo razumeli zašto je to ograničavano, jer su tu troškovi budžeta Srbije nikakvi" - rekao je Vučić za RTS.

Pored ekonomskog saveta i saveta za javnu službu i državne organe, Vučić će moći da osniva i savete u drugim oblastima – od spoljne politike do ljudskih prava, kako bi ključne političke odluke bile zasnovane na stručnoj osnovi.

Izmenama Zakona o Vladi predviđeno je da premijer može imati neograničen broj saveta, umesto dva, kao ranije.

Izvor: Telegraf

članovisavetvolonterivučić