SVE VIŠE ĐAKA NA DUALNOJ NASTAVI: Više od 2.400 kandidata za učenje kroz rad

Obrazovanje po dualnom modelu bilo je atraktivno među učenicima i njihovim roditeljima i ove godine, što potvrđuje i više od 2.400 budućih srednjoškolaca koji su se u školskoj 2020/21. opredeli za učenje i razvoj veština kroz rad u kompanijama.

Pri upisu učenicima je bilo na raspolaganju 47 obrazovnih profila u 74 srednje škole u Srbiji, a na inicijativu privrede, u novoj školskoj godini uvedeno je 10 novih - aviomehatroničar, plastičar, gumarski tehničar, tehničar za oblikovanje nameštaja i enterijera, modelar odeće, mehaničar tekstilnih mašina, monter telekomunikacionih mreža, poljoprivredni tehničar, vinogradarvinar i prehrambeni tehničar.

- Učenje kroz rad nova generacija učenika obavljaće u 328 kompanija širom Srbije. Kada se ovim podacima dodaju i oni iz prethodnih godina, dolazi se do sume od oko 900 kompanija u kojima se razvija dualni model obrazovanja i obuhvata oko 6.900 učenika - ističe Mirjana Kovačević, rukovodilac Centra za edukaciju, dualno obrazovanje i obrazovne politike Privredne komore Srbije PKS.

- Privredna komora Srbije PKS podržava razvoj dualnog obrazovanja jer ovaj vid edukacije omogućava đacima da steknu obrazovanje primenljivo u praksi, a kompanijama da školuju i zadrže kvalitetne mlade kadrove - rekla je Kovačević.

Dodaje da su veoma pozitivna iskustva učenika koji su se školovali za neki od dualnih profila, a kao najvažnije prednosti ovog načina obrazovanja, učenici ističu mogućnost da ono što uče u teoriji vrlo brzo provere u praksi.

- Đaci i roditelji mogli su se uveriti u to da proizvodno zanimanje ne znači težak fizički rad, već zahteva veliku koncentraciju na radnom mestu i odgovornost, jer se radi na najsavremenijim mašinama. Učenici ističu da su se brzo privikli na industrijsku kulturu, stekli radne navike, kao i samopouzdanje - navela je Kovačević.

Iako tek zaposleni imaju mogućnost da i sami predlažu neka poboljšanja i izmene u proizvodnom procesu, a starije kolege ozbiljno su uvažavale njihove predloge. Prednošću đaci smatraju i to što su se lako uklopili po završetku školovanja, a najbolje je to što imaju više opcija – da rade odmah ili da nastave školovanje, često i uz podršku kompanija gde su bili na praksi.

Osim sigurnog radnog mesta i prihoda, svaki učenik koji upiše trogodišnje dualne profile, ako želi i shvati da ima potencijala da može da studira, uvek ima mogućnost da se dokvalifikuje, da završi i četvrti stepen obrazovanja i da upiše fakultet.

Nedavne izmene Zakona o srednjem obrazovanju propisale su da ako se praktična nastava i profesionalna praksa realizuju kod poslodavca u obimu većem od 25 odsto od ukupnog broja časova predviđenog za to onda se boravak učenika kod poslodavaca uređuje Zakonom o dualnom obrazovanju, što do sada nije bio slučaj.

Zbog toga će u narednom periodu biti neophodno pružiti značajniju podršku privredi da se u većoj meri uključi u dualno obrazovanje kako bi se učenicima omogućilo kvalitetno srednje stručno obrazovanje.

Veće učešće malih privrednika

- Zbog izmene Zakona o srednjem obrazovanju, najveći izazovi za dalji razvoj dualnog obrazovanja biće veće učešće mikro i malih privrednih subjekata, nepovoljna demografska kretanja i manji broj učenika u određenim regionima zbog čega treba omogućiti otvaranje odeljenja i sa manje od 30 đaka ako za tim profilom postoji potreba privrede - ocenila je Mirjana Kovačević, rukovodilac Centra za edukaciju, dualno obrazovanje i obrazovne politike Privredna komora Srbije (PKS).

U rešavanju ovih izazova PKS imaće veliku podršku partnera iz Privredne komore Austrije, sa kojima, uz finansijsku podršku Austrijske razvojne agencije, realizuje projekat "Razvoj dualnog stručnog obrazovanja u Srbiji".

Izvor: Blic.rs
Foto: Ilustracija/Pexels.com

dualno obrazovanjefakultetMirjana Kovačevićobrazovanjepksprivredaprivredna komora srbijeprivredni subjektiškolska godinasrednjoškolcistručno obrazovanjeučeniciučenje kroz rad