REAKCIJE NA LICU MESTA: Usvojen Zakon o zaštiti od buke

Skupština Srbije usvojila je sinoć Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini kojim se prenose ovlašćenja za merenje i kontrolu buke u ugostiteljskim objektima na komunalnu policiju.

Novim zakonom će svaki komunalni policajac biti ovlašćen da reaguje na licu mesta, jer će imati uređaj za merenje nivoa buke, takozvani fonometar, i moći će da upozorava, ali i da oduzme sredstva sa kojih se emituje muzika, te da zabrani rad objekta.

Zakon o zaštiti od buke predviđa uspostavljanje jedinstvenog sistema i utvrđivanje mere zaštite kako bi se smanjili štetni efekti buke na zdravlje ljudi, utvrdile granične vrednosti i javnosti obezbedio pristup tim informacijama.

Novčanom kaznom od 200.000 dinara komunalni policajac kazniće za prekršaj ugostitelja ako emituje buku iznad propisanih graničnih vrednosti. Ukoliko ponovi prekršaj kazna je od 500.000 do 1.000.000 dinara, prenosi Tanjug.

Ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović rekla je u raspravi da se zakon usklađuje sa direktivom Evropskog parlamenta i Saveta o proceni i upravljanja bukom u životnoj sredini.

Ona je dodala da je zakonom preciznije definisano šta je buka u životnoj sredini, te da je proširena lista izvora buke, kao i nadležnih organa za izradu strateških karata buke i akcionih planova.

Izvor: Politika.rs/Tanjug
Foto: Ilustracija/Pexels.com

bukafonometarnivo bukeštetni efekti buke na zdravljezakon o zaštiti od bukezaštita životne sredinezdravlje ljudi