Nacionalna radionica o rodnoj ravnopravnosti u utorak, 23. novembra

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) i Linija za finansiranja zelene ekonomije (GEFF Srbija lizing) organizuju Nacionalnu radionicu o rodnoj ravnopravnosti, koji će se održati 23. novembra 2021. godine od 10.00h putem Zoom platforme.

Na zvaničnom otvaranju događaja govoriće:

  • Zorana Mihajlović, ministarka rudarstva i energetike i predsednica Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Republike Srbije,
  • Aleksandra Vukosavljević, direktorka EBRD za finansijske institucije za Zapadni Balkan i Istočnu Evropu,
  • Christophe Zeeb, predstavnik Luksemburga u upravnom odboru EBRD-a.

GEFF Srbija lizing ima za cilj da smanji rodne razlike i da poboljša pristup žena sredstvima za finansiranje projekata koji su u vezi sa klimatskim promenama, čime doprinosi njihovom većem uključivanju u zelenu ekonomiju.

U okviru programa, kroz učešće više od 100 ispitanika, sprovedeno je kvantitativno i kvalitativno istrživanje o rodnoj ravnopravnosti.

Cilj je da se bolje razume shvatanje muških i ženskih poslovnih lidera o rizicima koje donose klimatske promene; njihove različite potrebe, prioriteti, osetljivosti na negativne uticaje klimatskih promena i strategije za njihovo prevazilaženje; kao i njihov pristup sredstvima za finansiranje mera za prilagođavanje i ublažavanje klimatskih promena.

Kroz dva panela diskutovaće se o temama kao što su položaj žena u biznisu i mogućnosti i prepreke u okretanju ka zelenoj ekonomiji, kao i o finansijskoj podrškci inkluzivnijem i zelenijem poslovnom okruženju,  iz ugla privrede i finansijskih institucija.

Nacionalna radionica o rodnoj ravnopravnosti će predstaviti rezultate istraživanja koje je GEFF Srbija lizing sproveo i ujedno će okupiti zainteresovane strane koje će razgovarati o načinima da se olakša uvođenje rodnih aspekata u zelenom investiranju u Srbiji.

Na linku možete pogledati detaljnu agendu događaja http://communications.rs/natgenderworkshop/

Za praćenje i učešće u Nacionalnoj radionici o rodnoj ravnopravnosti možete se prijaviti putem LINKA.

Aleksandra VukosavljevićChristophe Zeebebrdevropska banka za obnovu i razvojGEFF Srbija lizingLinija za finansiranja zelene ekonomijeNacionalna radionica o rodnoj ravnopravnostizorana mihajlović