U ORGANIZACIJI AMBASADE FRANCUSKE: Održano predstavljanje Strateškog kompasa za bezbednost i odbranu EU

Ambasada Francuske u Beogradu, u okviru francuskog predsedavanja Savetu EU, organizovala je danas predstavljanje Strateškog kompasa za bezbednost i odbranu EU.

Strateški kompas EU, ambiciozni akcioni plan za jačanje bezbednosne i odbrambene politike EU u narednoj deceniji, predstavljen je uz poseban osvrt na aktuelni bezbednosni i geopolitički kontekst u Evropi i na rat u Ukrajini.

Strateški kompas je prvi dokument te vrste 27 država članica EU nastao sa ciljem da se ojača njena strateška autonomija i unapredi saradnja sa partnerima kako bi se zaštitile njene vrednosti i interesi, uz jačanje kapaciteta Unije usmerenih na efikasniju zaštitu njenih građana i značajniji doprinos međunarodnom miru i bezbednosti.

Na ovu temu, govorili su:

- Pjer Košar, ambasador Francuske u Srbiji;
- Emanuele Žofre, šef Delegacije EU u Srbiji;
- Uroš Ćemalović, doktor Univerziteta u Strazburu i naučni saradnik Instituta za evropske studije iz Beograda.

Strateški kompas je iniciran tokom nemačkog predsedavanja Savetom EU (u drugoj polovini 2020), dok je njegova izrada bila predmet niza konsultacija među državama članicama EU tokom francuskog predsedavanja Savetom Evropske unije u prvoj polovini 2022, kada i dobija svoju finalnu formu. Finalizacija teksta (24. februar - 24. mart), odvijala se u kontekstu ruske agresije na Ukrajinu i izuzetno promenljivih geopolitičkih prilika, učinivši Strateški kompas jednim od prioriteta EU.

Strateški kompas, kao bela knjiga evropske bezbednosti, pokriva prioritetne globalne izazove koji se odnose na Evropsku uniju, pokrivajući sve aspekte bezbednosne i odbrambene politike i artikulišući se oko četiri stuba: delanje, sigurnost, investiranje i i partnerstvo.

Ambasadori su predstavili najvažnije elemente ovog važnog dokumenta koji predstavlja odlučujuću etapu u bezbednosnoj i odbrambenoj politici EU i dali odgovore na pitanja: na osnovu kojih strateških procena je definisan Strateški kompas? Kakvo je mesto Zapadnog Balkana u ovom dokumentu? Kakav je njegov značaj u ovom trenutku, kada se vodi rat u Ukrajini? Kako EU, jača i spremnija da se suoči sa izazovima u oblasti bezbednosti i odbrane, može da doprinese globalnoj i transatlantskoj bezbednosti, i kako se u ovom dokumentu ona pozicionira u odnosu na NATO ili Ujedinjene nacije?

Autor: Nadlanu.com
Foto: Goran Zlatković

ambasada francuskeEmanuele ŽofrePjer KošarStrateški kompas za bezbednost i odbranu EUUroš Ćemalović