Privreda Srbije nije daleko od recesije

"Kako je reč pre svega o posledicama manjih javnih prihoda, nije reč o povećanju javnih rashoda, osim ukoliko, sto je verovatno, ne bude odstupanja od ovog dogovora", rekao je on agenciji Beta.

Dogovor Vlade Srbije sa MMF-om uključuje povećanje budžetskog deficita u 2011. godini sa 4,1 odsto bruto društvenog proizvoda (BDP) na 4,5 odsto, a MMF je procenu privrednog rasta u ovoj godini smanjio sa tri na dva odsto.

Prema rečima Gligorova, pošto su javni prihodi manji, rizično bi bilo svo prilagođavanje svesti na smanjenje javne potrošnje jer bi to, kako je istakao, "gurnulo privredu u recesiju, koja i ovako nije daleko od toga".

Stoga, dodao je, ostaje povecanje fiskalnog deficita koji ne može drugačije da se finansira nego zaduživanjem, budući da prodaja imovine nije popularna, a i interesovanje je malo, kao što se videlo na primeru nekoliko neuspešnih tendera.

BEČ/BEOGRAD, 31. avgusta 2011. (Beta)

mmfprivreda