PROVERA ZNANJA OD 31. MAJA DO 2. JUNA: Oko 66.000 srednjoškolaca u Srbiji čeka probna državna matura

U trenutku kada je probna matura planirana, ovi đaci je trebalo da budu prva generacija koja će po novim pravilima završiti srednje obrazovanje i upisivati se na studije.

Međutim, najnovija vest glasi da je Ministarstvo prosvete predložilo (novo) odlaganje državne mature, a ako taj predlog bude prihvaćen, državna matura se neće uvesti 2024, već na kraju školske 2025/26. godine.

Imajući u vidu šta se sve do sada izdešavalo u pripremi uvođenja maturskog ispita, činjenicu da obrazovni sistem još nije spreman za ovako veliku novinu, kao i ostavku ministra prosvete Branka Ružića, predlog da se državna matura odloži čini se kao logičan i opravdan.

To, međutim, neće uticati na planiranu i zakazanu probnu državnu maturu, koju će polagati srednjoškolci iz 509 javnih i 70 privatnih srednjih škola na teritoriji Srbije.

Prvog dana, 31. maja radiće test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, 1. juna rešavaće zadatke iz matematike, a 2. juna učenici će polagati treći test po izboru (za đake koji polažu opštu maturu), odnosno teorijski deo stručnog/umetničkog ispita (za učenike srednjih stručnih/umetničkih škola).

Đaci čiji obrazovni profili nisu u planu i programu imali matematiku najmanje tri godine nisu obavezni da taj predmet polažu na probnoj maturi.

Pismeni ispit svakog dana počinje u devet časova i traje do 12 sati.

Testovi opšteobrazovnih predmeta će imati do 40 zadataka, a testovi za proveru stručno-teorijskih znanja sadržaće do 50 pitanja. U sadržaj ulazi gradivo sva tri razreda.

Što se tiče težine zadataka, po 25 odsto će biti sa osnovnog i naprednog novoa, a 50 odsto sa srednjeg.

Direktor jedne gimnazije koji je prisustvovao sastanku sa predstavnicima Ministarstva prosvete povodom probne državne mature, kaže da je rečeno da će prag iz svakog ispita biti 12 poena, ali se ova informacija ne navodi u uputstvu i prezentaciji koje su dobili roditelji i direktori.

Rezultati na probnoj maturi se ne ocenjuju, a sagovorini navodi da im je na sastanku rečeno da, ako učenik dobro uradi neki test, nastavnici mogu da mu upišu ocenu, ali da nije precizirano koji se rezultat smatra "dobrim".

Pokušaj da se na ovaj način motivišu srednjoškolci da što bolje urade testove nije nov, tako je bilo lane i na drugom pilotiranju državne mature, u kome su učestvovali tadašnji maturanti srednjih škola.

Direktorima je rečeno i da će na ovoj probi jedno ispit iz srpskog, odnosno maternjeg jezika biti verna simulacija onoga što učenike čeka na pravoj državnoj maturi, što je pojašnjeno u Stručnom uputstvu za probnu maturu, u koje je "Danas" imao uvid.

- Ispit iz srpskog jezika i književnosti/maternjeg jezika i književnosti se sprovodi u potpunosti u skladu sa procedurama budućeg maturskog ispita na državnom nivou (štampanje i distribucija testova u sigurnosnim kesama, identifikacione kartice, sečenje i skeniranje ispitnih materijala, digitalizovano pregledanje, objavljivanje rezultata na portalu, prijem i rešavanje prigovora). Testovi za ostale ispite probne mature se štampaju u školi, gde će se i pregledati. Direktor škole je u obavezi da čuva štampane testove do početka testiranja na način kojim se obezbeđuje tajnost - piše u uputstvu.

Po pravilu, probni maturski ispit organizuje tako da u svakoj učionici bude po 15 đaka, ali je školama dozvoljena i drugačija organizacija, uz saglasnost okružne komisije.

Na svaku učionicu biće raspoređeno po dva dežurna nastavnika iz te škole, a dežurstva će biti i ispred učionica.

Preliminarni rezultati probnog maturskog ispita iz srpskog/maternjeg jezika se za svakog učenika objavljuju na portalu mojamatura.gov.rs i u svim srednjim školama, dok rezultate ostalih testova objavljuje svaka srednja škola za svoje đake.

Učenici će imati pravo uvida u testove, kao i mogućnost da podnesu prigovor, ako smatraju da su oštećeni.

Šta ko polaže na probnoj maturi?

1. Učenici trećeg razreda u svim gimnazijskim obrazovnim programima (prirodno-matematički smer, društveno-jezički smer, opšti tip, specijalizovani gimnazijski programi za učenike sa posebnim sposobnostima) polažu: srpski jezik i književnost/maternji jezik i književnost, matematiku i jedan opšteobrazovni predmet po izboru učenika;

2. Učenici trećeg razreda srednjih stručnih škola koji pohađaju četvorogodišnje profile polažu: srpski jezik i književnost/maternji jezik i književnost, matematiku i odgovarajući test iz stručno-teorijskih znanja, u skladu s obrazovnim profilom koji pohađaju;

3. Učenici čiji obrazovni profili nisu u planu i programu imali matematiku najmanje tri godine (pedijatrijska sestra-tehničar, medicinska sestra-vaspitač, sanitarno-ekološki tehničar i ginekološko-akušerska sestra) polažu: srpski jezik i književnost/maternji jezik i književnost i odgovarajući test iz stručno-teorijskih znanja. Drugog dana probne mature mogu, ukoliko žele da pristupe polaganju testa iz matematike;

4. Učenici trećeg razreda srednje muzičke škole teorijskog odseka (muzički saradnik) polažu: srpski jezik i književnost/maternji jezik i književnost (prvog dana) i test iz solfeđa sa teorijom muzike (trećeg dana); učenici trećeg razreda vokalno-instrumentalnog odseka i dizajneri zvuka polažu: srpski jezik i književnost/maternji jezik i književnost (prvog dana) i test iz opšteobrazovnog predmeta (trećeg dana);

Svim učenicima srednjih muzičkih škola je moguć pristup ispitu iz matematike (drugi dan) ali su u obavezi na ispit da izađu samo oni koji su u planu i programu imali matematiku najmanje tri godine.

5. Učenici trećeg razreda srednje škole likovne umetnosti polažu: srpski jezik i književnost/maternji jezik i književnost (prvog dana) i test iz opšteobrazovnog predmeta (trećeg dana);

Svim učenicima je moguć pristup ispitu iz matematike (drugi dan), ali su u obavezi na ispit da izađu samo oni koji su u planu i programu imali matematiku najmanje tri godine.

6. Učenici trećeg razreda srednje baletske škole polažu: prvog dana srpski jezik i književnost/maternji jezik i književnost i trećeg dana jedan opšteobrazovni predmet po izboru; Učenicima srednjih baletskih škola je moguć pristup ispitu iz matematike (drugi dan).

Izvor: Danas
Foto: Ilustracija/Freepik.com

državna maturamaturapolaganje mature