Penzije i plate veće oko pet odsto 2012. godine

Plate koje se isplaćuju iz budžeta i penzije usklađuju se sa rastom inflacije, za koju je procenjeno da će na kraju iduće godine biti 3,5 odsto, kao i sa rastom bruto domaćeg proizvoda (BDP) čiji rast je procenjen na tri odsto.

U izveštaju ministarstva o okvirnim projekcijama osnovnih makroekonomskih pokazatelja za 2012. godinu, rast izvoza, izražen u evrima, procenjen je na 13,5 odsto, a uvoza na 8,8 odsto.

Prognoze su da će BDP u tekućim cenama iznositi 3.614 milijardi dinara, odnosno po stanovniku 4.799 evra.

Očekivanja su da će deficit tekućeg računa, koji uključuje i donacije, u 2012. iznositi 8,7 odsto BDP-a, spoljnotrgovinski deficit, izražen u evrima, 15,1 odsto BDP-a.

Objavljivanjem okvirnih projekcija makroekonomskih pokazatelja za 2012. ministarstvo finansija je započelo izradu Izveštaja o fiskalnoj strategiji za iduću godinu, sa projekcijama za 2013. i 2014. godinu, čime formalno počinje proces planiranja budžeta za 2012. godinu.

Najavljeno je da će Izveštaj biti usvojen u trećoj nedelji oktobra, a na osnovu njega će organizacije obaveznog socijalnog osiguranja i organi lokalne vlasti pripremiti predloge svojih budžeta i finansijskih planova za narednu godinu.

O Izveštaju o fiskalnoj strategiji za 2012. godinu treba da se izjasni i Fiskalni savet koji trenutno završava analizu predloženog rebalansa ovogodišnjeg budžeta.

Ranija prognoza rasta BDP-a u 2011. godini od tri odsto sada je smanjena na dva odsto.

Procenjeno je da će inflacija na kraju ove godine iznositi 7,9 odsto, rast izvoza 17,4 a uvoza 13,2 odsto, dok će deficit tekućeg računa biti 7,6 odsto BDP-a, a spoljnotrgovinski deficit 15,3 odsto BDP-a.

Procenjeni BDP za 2011. godinu je 3.359 milijardi dinara, ili po stanovnku 4.518 evra.

BEOGRAD, 24. septembra 2011. (Beta)

penzijeplate