U Srbiji od 1. januara novi uslovi za penzionisanje žena

U Srbiji od 1. januara važe novi uslovi za odlazak u penziju. Za žene se granica za odlazak u starosnu penziju pomera za dva meseca – na 63 godine i osam meseci života i najmanje 15 godina staža osiguranja.

Za muškarace i dalje važe isti uslovi – 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja.

Pomeranje starosnog uslova za žene je sve do 2032. godine kada će uslovi za oba pola biti izjednačeni, 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja, javlja Beta.

Osiguranici oba pola mogu ostvariti pravo na penziju i ukoliko imaju navršenih 45 godina staža osiguranja, bez obzira na godine života.

Za ostvarivanje prava na prevremenu starosnu penziju završen je prelazni period, odnosno pomeranje uslova za žene pa je sada za oba pola za ostvarivanje ovog prava biti potrebno 40 godina staža i 60 godina života.

U tom slučaju penzija se trajno umanjuje za 0,34 odsto za svaki mesec pre navršenih godina života propisanih za sticanje prava na starosnu penziju u toj kalendarskoj godini, a maksimalno 20,4 odsto.

Izvor: Politika.rs
Foto: Ilustracija/Freepik.com

penzijapenzionisanjeuslovi za penzijuuslovi za penzionisanje