Diskriminacija dece veoma raširena u Srbiji

"Diskriminacija dece je daleko raširenija nego što se pretpostavlja", rekla je Nevena Petrušić novinarima u Medija centru, povodom 20. novembra, Svetskog dana deteta.

Nevena Petrušić je kao primere raširenosti diskriminacije dece navela slučaj segregacije romske dece iz izbegličke populacije u okolini Novog Pazara i pritužbe dece koja smatraju da ih u školama diskriminišu vaspitači i učitelji.

"Ima mnogo problema i u ostvarivanju inkluzivnog obrazovanja, a zanemarljiv je broj nastavnih materijala na Brajevoj azbuci za slepe i slabovide. Ne vodi se računa ni o tome da nastavni materijali budu prilagodjeni raznim vrstama invaliditeta", rekla je Nevena Petrušić.

decadiskriminacija