Panda: od kolevke do bambusa

Panda stara sedam dana

Panda stara trinaest dana

Velika panda:

Izvor: Kurir

pandeživotinje