EPS otpisuje kamate dužnicima

Oni su, na konferenciji za novinare rekli da bi, ukoliko bi svi kupci koji duguju za struju, a ima ih 400.000 - 450.000, iskoriste tu mogućnost pruženu odlukom Vlade Srbije, ukupan iznos otpisanih kamata bio oko sedam milijardi dinara.

Domaćinstva koja duguju do 10.000 dinara i sklope sporazum o reprogramu, moći će da, uz obavezu redovnog plaćanja tekuće potrošnje struje, dug bez kamate za 2012. godinu plate u tri rate, do 50.000 na šest, do 100.000 u devet, do 500.000 u 12 i više od pola miliona u 24 rate.

Kamata na dug pre 1. januara 2012. godine ušla je u glavnicu duga i ona neće biti otpisana, rekao je pomoćnik direktora Direkcije za distribuciju EPS Željko Marković i dodao da će kamata za 2012. godinu biti otpisana tek nakon izmirenja čitavog duga.

On je naveo da će, naprimer, domaćinstvu koje ima dug od 50.000 dinara, biti "oproštena" kamata koja iznosi 9.107 dinara.

Dug za struju veći od 100.000 dinara ima više od 100.000 domaćinstava u Srbiji.

Privreda duguje 46 milijardi dinara s kamatama, a s njenim otpisom on je 42 milijarde.

Direktor Direkcije za opšte i pravne poslove EPS Dragan Veljić istakao je da to javno preduzeće očekuje da će reprogramom dugova i otpisom kamate za 2012. godinu biti poboljšana naplata, čime će se smanjiti gubici EPS i poboljšati bilans tog javnog preduzeća.

Tačan iznos svih dugovanja domaćinstava i privrede preme EPS u prošloj godini još nije poznat i biće utvrđen početkom aprila, a očekuje se da u ovoj godini bude naplaćeno 37 milijardi dinara starog duga.

Veljić je objasnio da EPS u svakom trenutku potražuje između 110 i 120 milijardi dinara, a da je od toga oko 80 milijardi dug stariji od 60 dana.

(Fonet, Novosti)

dugepsstruja