Penzionerima povišica kao manjak

TAČNO dva kilograma krompira će penzioneri u Srbiji moći da kupe od oktobarske povišice koju im je država namenila. Redovnim jesenjim usklađivanjem, čekovi najstarijih biće uvećani za svega 0,5 odsto, odnosno za oko 120 dinara, iako je inflacija od poslednjeg (aprilskog) povećanja pojela bar četiri puta više novca. Tako će najstariji, još jednom, platiti danak neracionalnih državnih rashoda, a penziju će i ovoga puta doživeti više kao milostinju umesto kao pravičnu nadoknadu za koji su izdvajali doprinose tokom svog radnog veka.

Poslednjih godina u Srbiji su ostvarena nepovoljna kretanja penzija, što je prouzrokovalo pad njihove realne vrednosti i kupovne moći, kao i siromaštva najvećeg broja najstarijih građana“, smatra Milan Nenadić, predsednik Saveza penzionera Vojvodine. „Prosečna penzija na kraju 2012. je iznosila 23.560 dinara, ali najmanje 400.000 ih je i tada primalo penziju ispod 12.898 dinara, koliko je iznosio zagaratovani minimalac. A od prosečnog iznosa, koji je krajem 2012. bio 23.560 dinara, živi najmanje milion najstarijih. U uslovima kada je potrošačka korpa dva i po puta veća od prosečne penzije, a pet puta veća od najnižeg zakonskog iznosa, jasno je da se od tih prihoda ne može dostojanstveno živeti već se može samo preživljavati.

I kada se posmatra učešće prosečne penzije u prosečnoj zaradi, urušavanje penzija je očigledno. U avgustu ove godine penzija je činila svega 54 odsto od prosečne plate iako je zakonom predviđeno do 60 odsto.

BIĆE BOLJE (MALO) SUTRA
TAKTIKA države je da se u aprilu 2014. penzije povećaju za 0,5 odsto, a u oktobru za jedan procenat, što će biti takođe znatno ispod rasta inflacije. Tek se u aprilu 2015. planira uvećavanje penzija sa rastom potrošačkih cena iz prethodnih šest meseci i dela rasta BDP-a.

Do ovakvog pada životnog standarda i obezvređivanja penzija je došlo nakon što je Vlada odlučila da smanji rupe u sopstvenoj kasi tako što će rezati rashode gde god je to moguće. Skupština Srbije je nameru Vlade ozvaničila usvajanjem Izmene Zakona o PIO, prema kojima se - počev od prošlog oktobra - penzije više neće usklađivati sa inflacijom već sa „mogućnostima“. Tako su one 1. oktobra 2012. povećane za dva odsto, a ne za 7,3 odsto, koliko bi bile uvećane da nije (po hitnom postupku) usvojen novi propis. Samo kod ovog usklađivanja, smanjena je realna vrednost penzija za 5,2 odsto. Istim propisom penzije su 1. aprila ove godine povećane takođe za dva odsto, a za ovaj oktobar predviđena je povišica od 0,5 odsto, baš koliko i za april iduće godine.

Izmenjen zakon o PIO, koji je usvojen zbog finansijkih poteškoća Vlade, sasvim je neprihvatljiv za najstarije jer ugrožava živote većine penzionera“, kaže Nenadić.

„Mere koje država sprovodi kako bi uštedela se neprestano prelamaju preko leđa penzionera iako oni za to nisu krivi.“

Potrošačke cene u avgustu su za 7,3 odsto više nego u istom mesecu 2012. Prosečna penzija će u oktobru biti veća za samo 1,6 odsto nego u decembru prošle godine.

Izvor: Novosti

penzioneripovišica