JEDNOSTAVNA PROCEDURA: Prijava za dobrovoljno služenje vojnog roka u poštama i preko e-Uprave

Ministarstvo odbrane pojednostavilo je proceduru prijavljivanja za dobrovoljno služenje vojnog roka i zapošljavanje u vojsci. Zainteresovani mogu da se prijave preko e-Uprave, u bilo kojoj pošti ili centrima za obuku. Jedan lekarski pregled omogućiće im da se zaposle odmah posle odsluženja vojnog roka, umesto da čekaju i po dve godine. Ministar odbrane Nebojša Stefanović rekao je prilikom obilaska požarevačkog Centra za obuku kopnene vojske da su vojnicima na dobrovoljnom odsluženju vojnog roka, razvodnicima, desetarima i polaznicima kursa rezervnih oficira uvećana primanja.

Ministar je istakao da je unapređenje koncepta dobrovoljnog služenja vojnog roka nešto na čemu su, u prethodnom periodu, naporno radili Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije.

- Želeli smo da ljudima koji se opredele da dođu u svoju vojsku, koji se prijave, koji žele da služe Srbiji na ovakav način, olakšamo položaj, omogućimo jednostavnije procedure i da uradimo ono što su i oni tražili od nas. Dakle, odlučili smo se na pojednostavljivanje procedura, odnosno ujednačavanje procedura. Uočili smo u prethodnom periodu neke od nedostataka na koje su nam ukazali i sami kandidati, odnosno, vojnici na dobrovoljnom služenju vojnog roka, od kojih jedan veliki deo želi da nastavi svoju karijeru u Vojsci Srbije - naveo je Stefanović.

Ukazao je da su isticali da su procedure, recimo, zdravstvenih pregleda bile preduge i prekomplikovane zato što su oni te procedure prošli kad su dolazili da dobrovoljno služe vojni rok, a onda kroz različite drugačije procedure i testove prolazili kada je trebalo da postanu vojnici profesionalci.

- Ministarstvo se obratilo Generalštabu, tu su nosioci bili naša Vojnomedicinska akademija, odnosno Uprava za vojno zdravstvo i Sektor za ljudske resurse. Sagledali smo ono što su bili nedostaci i ujednačili kriterijume i procedure. Svi oni koji prođu zdravstvene preglede tokom dolaska u jedinice, dakle u centre za obuku, na dobrovoljno služenje vojnog roka, faktički su time i prošli procedure i preglede da bi mogli da konkurišu za profesionalne vojnike - rekao je ministar.

Objasnio je da je time značajno smanjeno vreme za stupanje u profesionalnu vojnu službu vojnika koji su dobrovoljno odslužili vojni rok.

- Prvo, uštedeli smo novac. Otprilike oko 11 miliona dinara smo uštedeli samo Upravi za vojno zdravstvo zato što su toliko koštali dvostruki pregledi, faktički, koji su bili suštinski nepotrebni. Takođe, administrativne procedure za prijem. Mi smo želeli da vojnici, tokom dobrovoljnog služenja vojnog roka, dakle u tih šest meseci, iskažu nameru da budu profesionalni vojnici, da konkurišu za jedinice, da popune sve ono što treba, dakle da predaju svu dokumentaciju, da se u tom vremenu urade bezbednosne provere - naveo je ministar.

- Sada sa zdravstvenim pregledom koji će im važiti, jer bez toga ne bi mogli da budu vojnici na dobrovoljnom služenju vojnog roka, oni će već u šestom mesecu svog služenja zapravo moći da znaju da su primljeni i da već sledećeg meseca, stupaju u redove profesionalnih vojnika - istakao je Stefanović.

Prema njegovim rečima, time je urađena dobra stvar za vojnike, jer su maksimalno ubrzane procedure, ali i za Vojsku koja će dobijati vrlo brzo nove pripadnike.

Podsetio je da se nekada u procedurama prijema gubilo i po godinu i po do dve, što je dovodilo do toga da kandidati odustanu od profesionalne vojne službe, jer su u međuvremenu dobili ponudu za drugi posao.

- Što se tiče novčanih primanja, odlučili smo da povećamo plate. Na dobrovoljnom služenju vojnog roka prosek plate je bio 20.968,00 dinara za vojnika, 22.000,00 za razvodnika i 23.000,00 za desetara. Polaznici Škole rezervnih oficira su imali 15.881 dinar prosečno. Treba voditi računa da razvodnik i desetar nije postajao svako, dakle manji broj ljudi postajali su razvodnici i desetari te suštinski težišna plata bila oko 21.000 dinara. Mi smo se opredelili da nova mesečna plata bude 34.766 dinara za vojnika, 36.504 dinara za razvodnika, 38.000 za desetara i 38.000 za polaznika škole rezervnih oficira, što je veoma značajno povećanje - rekao je Stefanović.

- To je, dakle, sa 125.000 na 208.000 za provedeni period u vojsci, odnosno 66 odsto povećanje plate za vojnika, 141 odsto za polaznika škole rezervnih oficira, jer smatramo da je nepravedno da oni koje školujemo za rezervne vojne starešine budu u tom smislu oštećeni, da ne dobiju makar jednaku platu koliku dobija desetar na dobrovoljnom služenju vojnog roka - naglasio je on.

Stefanović je ocenio da su to sada pristojna primanja.

- Ne radi se o zaradi, jer neko dolazi na dobrovoljno služenje vojnog roka, ali je to novac koji može da dobije u tih šest meseci iako je država obezbedila u tom periodu i stanovanje, hranu i uniformu odnosno odeću koju će vojnik nositi, tako da taj novac ostaje samo njemu. Mislim da će to biti i značajan stimulans ljudima da dođu, da dobrovoljno služe vojni rok i naravno da se možda opredele da postanu profesionalci, da svoju karijeru nastave u vojsci - rekao je Stefanović.

Prijava moguća u poštama i preko e-Uprave

Kao jedan od noviteta ministar je istakao novu, olakšanu proceduru prijavljivanja. Svi zainteresovani za služenje vojnog roka moći će da se prijave u 1.500 ekspozitura Pošte Srbije i posredstvom e-Uprave. On je podsetio da je prijavljivanje do sada bilo moguće samo u nadležnim centrima Ministarstva odbrane.

- Zaista je to bilo malo otežavajuće za one kandidate u čijim opštinama ili manjim mestima nema centara za regrutaciju, odnosno centara Ministarstva odbrane. Mnogo je lakše danas da to uradite iz svoje kuće ili u bilo kojoj pošti - istakao je ministar i zahvalio Vladi Srbije na podršci u uvođenju ove novine.

Stefanović je izneo podatak da se u prethodne tri godine konstantno povećava broj upućenih regruta. Tako su 2019. godine na dobrovoljno služenje upućena 963 regruta, 2020. godine 1.154, a ove godine, ne računajući decembarski uputni rok, njih 1.268.

- Očekujemo više od 1.400 sa decembarskim uputom, što će zaista biti jedan od najboljih rezultata u poslednjih par godina. Ne kažem da je to nešto čime smo u potpunosti zadovoljni, ali postoji uzlazni trend i hoćemo da motivišemo mlade ljude da dođu u svoju vojsku, vide šta naša Vojska nudi, kakve sve specijalnosti mogu da obavljaju i šta je to što mogu da nauče, kako njihova karijera može dalje da se vodi - objasnio je Stefanović.

Ukazao je na to da se vojska ubrzano modernizuje, te da će u narednim godinama biti još mnogo unapređenja, kao i to da se uloga vojske i načini njenog angažovanja menjaju.

Na kraju izlaganja, Stefanović je poručio da je ponosan na svakog vojnika koji je došao da služi dobrovoljno vojni rok.

- Zahvaljujem njima i njihovim porodicama. To je zaista posebna čast za sve nas, to što su se oni opredelili da dođu u našu Vojsku. Verujem da je velika čast i za njih da budu deo jedne od najsnažnijih organizaciji i najveća podrška našem narodu kroz celu istoriju - zaključio je ministar.

Izvor: RTS
Foto: Ilustracija/Pixabay.com

desetardobrovoljno služenje vojnog rokaministarstvo odbranenebojša stefanovićoficirVojni rokvojnikvojskavojska Srbije