Rotari donirao pola miliona Botaničkoj bašti "Jevremovac"

Na svečanosti koju je Rotari organizacija upriličila poslednjeg dana juna meseca 2022. godine donirano je pola miliona dinara Botaničkoj bašti „Jevremovac“.

Svečanost je bila posvećena primopredaji guvernerske dužnosti Rotari Distrikta koji okriva države Srbiju i Crnu Goru, a odigrala se u prelepom ambijentu Botaničke bašte "Jevremovac", u Beogradu, u četvrtak, 30. juna.

Dužnost guvernera Rotarija preuzeo je Nikola Božić, na mandat od godinu dana. On je edukator i promoter nauke, a radi na Fakultetu za primenjenu ekologiju u Beogradu, i kao viši konsultant za obrazovanje u kompaniji Franklin Covey Srbija.

Ovaj događaj bio je posvećen proslavi dostignuća Rotarija kao globalnog humanitarnog pokreta i rezultata ovdašnjih Rotari klubova na pomaganju lokalnoj zajednici. Događaj je bio humanitarnog karaktera, a sav iznos prikupljenih stedstava od 500.000 dinara namenjen Botaničkoj bašti „Jevremovac“.

Muzički program su nam upotpuniti mladi muzičari iz Filharmonija mladih "Borislav Pašćan" na čelu sa maestrom Đorđem Pavlovićem, sa izvođenjem Mocartovih dela. Zahvaljujući mladom Rotarijancu Dimitriju Acevskom, glavnom kuvaru u Hotelu "Vajsroj" na Kopaoniku, uživali smo u hrani koja je odslikava vreme porodice Obrenović, u čast Jevrema Obrenovića, po kome Botanička bašta nosi ime.

Rotari klubovi imaju izuzetno mnogo karakteristika, a njihovi članovi bave se veoma raznovrsnim aktivnostima. Postoje obeležja koja definišu služenje: međunarodni karakter, prijateljstvo, klasifikacija svake profesije, razvijanje dobre volje i razumevanja u svetu, insistiranje na visokim standardima, briga za druge ljude...

Rotari je organizacija poslovnih i profesionalnih ljudi udruženih širom sveta u cilju pružanja humanitarne pomoći, podsticanja visokih etičkih standarda u svim profesijama i unapređenja dobre volje i mira u svetu.
Načela Rotarija podrazumevaju “podsticanje i gajenje ideala služenja kao osnove za korisno delovanje”. Načela su podeljena na četiri oblasti putem kojih se “ideal služenja” gaji: kroz sklapanje novih poznanstava kao mogućnost za služenje; promovisanje visokih etičkih standarda u poslu i profesiji; putem služenja u ličnom poslu, profesiji i u zajednici; kao i kroz unapređenje međunarodnog razumevanja, dobre volje i mira u svetu. Širom sveta postoji preko 46.000 klubova koji okupljaju oko 1,4 miliona pojedinaca. Rotari Distrikt u državama Srbiji i Crnoj Gori okuplja 66 Rotari klubova i 26 Rotarakt kluba (koje čine mladi lideri u nastajanju) sa oko 1500 članova.

Foto: Rotari organizacija

beogradBotanička bašta JevremovacDimitri AcevskidonacijaĐorđe PavlovićFilharmonija mladih Borislav Pašćanhumanitarna akcijaNikola BožićRotari klubRotari kluboviRotari organizacija