U Inđiji održane radionica i panel diskusija na temu inkluzije osoba sa invaliditetom

Udruženje građana "The Best Fest" iz Novog Sada implementira projekat "Redefining Boundaries: Disabled Icons and Their Global Influence", sufinansiran sredstvima Evropske Delegacije u Republici Srbiji.

Projekat se bavi stvaranjem uslova za socijalnu inkluziju osoba sa invaliditetom, kroz aktivnosti koje promovišu dostignuća i sposobnosti osoba sa invaliditetom kroz niz izložbi, kampanja podizanja svesti i inicijativa za obuku u gradovima Srbije.

Projektne aktivnosti implementirane su u četiri grada: Požarevcu, Šapcu, Novom Sadu i Inđiji.

Prateća projektna aktivnost je organizovanje panel diskusije i radionica na temu inkluzije lica sa smetnjama u razvoju, na kojoj će učestvovati stručnjaci iz ove oblasti i udruženja kojima je ovo prioritetna tema.

Četvrta aktivnost u okviru projekta održana je u ponedeljak, 29. januara, u Inđiji, u Udruženju obolelih od multiple skleroze "Moj Srem". Ovim povodom, predstavljena je radionica u kojoj su učetvovali korisnici udruženja.

Mirela Sedlar, sekretar Crvenog krsta "Inđija", istakla je dobru saradnju sa svim udruženjima osoba sa invaliditetom na teritorije opštine Inđija, učešće u međusobnim aktivnostima, pružanje podrške, ali i povećanje vidljivosti u društvu svakako je nešto na čemu Crveni krst radi i insistira godinama unazad.

Ovom prilikom obratila se Emilija Mihajlović, predsednica Udruženja "Moj Srem", koja je istakla značaj nove prostorije koju je Udruženje dobilo na korišćenje, ali i uputila molbu sa apelom za dodatne prostorije za sprave koje Udruženje poseduje, ali nema adekvatne prostorije u kojima se one mogu postaviti. Ona kaže da bi korišćenje ovih sprava u značajnoj meri poboljšalo kvalitet života članova Udruženja, ali i ostalih kojima su sprave potrebne.

Udruženje broji pedest članova od kojih je većina veoma aktivna kada su u pitanju radionice i ostale aktivnosti, te smo u okviru jučerašnje radionice imali smo priliku da se informišemo o jednoj od najstarijih slikarskih tehnika pod nazivom "enkaustika", o kojoj nam je ovom prilikom govorila članica Udruženja Nada Bodiroga.

Članovi Udruženja kroz druženje i međusobnu podršku veoma uspešno sprovode i mnoge druge aktivnosti kojima smo prisustvovali, pa se njihovi radovi mogu pronaći i na Bazarima, samostalnim izložbama, Sajmovima, ali i u Muzejima. Članovi udruženja ističu da im je okupljanje i druženje u okviru udruženja veoma značajno, bave se kreativnim radom, ali i pružaju jedni drugima podršku kada je u pitanju prevazilaženje teških trenutaka.

Nakon radionice, predstavlnena je izložba fotografija sa tekstom o osobama sa invaliditetom iz čitavog sveta koje su, uprkos poteškoćama, uspele da postignu rezultate u svojim profesijama.

Ivana Rajinac, koordinator projekta, ovom prilikom je izjavila da se kroz projekat godinama unazad uspešno radi na povećanju vidljivosti osoba sa invaliditetom, kao i to da su primeri ovih osoba velika motivacija, ne samo osobama sa invaliditetom nego svima nama. Dodala je da je moguće je postići rezultate i uprkos poteškoćama, jer svako od nas ima nešto u čemu je dobar i u tom pravcu treba da idemo, svaki pojedinac, a i mi kao društvo u celini.

Predstavljanjem projektnih aktivnosti i izložbe u okviru četiri grada cilj je poboljšanje kvaliteta života osoba sa invaliditetom, kao i integracija ovih lica. Kroz razumevanje njihovih potreba i podizanja svesti o značaju inkluzije i ravnopravnosti, doprinećemo smanjenu predrasuda i diskriminacije što će svakako uticati i na naše društvo u celini.

Foto: UG "The Best Fest"

"Redefining Boundaries: Disabled Icons and Their Global Influence"evropska delegacijaindijaizložbapanel diskusijaprojekatradionicaUdruženje građana The Best FestUdruženje obolelih od multiple skleroze "Moj Srem"