Održan Stalni odbor za održivi razvoj, finansije i trgovinu u okviru 141. Skupštine IPU

U okviru 141. zasedanja skupštine Interparlamenarne unije u Beogradu danas je održan Stalni odbor za održivi razvoj, finansije i trgovinu. Parlamentarci su govorili u raspravi pod nazivom „Uvođenje digitalizacije u glavne tokove i cirkularna ekonomija za ostvarivanje CORN, odgovorna potrošnja i proizvodnja”. Fokus razgovora bio je na klimatskim promenama.

Srpsku delegaiju predvodila je poslanica Snežana Bogosavljević Bošković. Ona je rekla da klimatske promene predstavljaju jedan od najvećih globalnih izazova našeg vremena.

- Posledice ovih promena su potencijalno toliko dalekosežne i ozbiljne po našu planetu. Stoga je i Republika Srbija, kao država članica Okvirne konvencije Ujedinjenih nacija promeni klime, kao potpisnica pratećeg Kjoto protokola i drugih međunarodnih sporzuma u ovoj oblasti, preduzela niz mera u cilju smanjenja emisije gasova sa efektm staklene baste - navela je Bogosavljević Bošković.

Ona je objasnila da su to brojne aktivnosti koje se odnose, kako na migracije (ublažavanje klimatskih promena), tako i na adaptaciju (prilagođavanje na izmenjene klimatske uslove).

- Srbija je, među prvih 10 zemalja sveta, u junu 2015. godine Sekretarijatu Konvencije dostavila Nameravane nacionalno određene doprinose smanjenju emisija gasova sa efektom staklene baste, a u decembru iste godine potpisala i Pariski sporazum koji kao novi, globalni pravno obavezujući dokument o klimatskim promenama, definiše obaveze država članica Konvencije za period posle 2020. godine u sprečavanju porasta temperature na globalnom nivou preko dva stepena celzijusa - rekla je ona.

Ona je dodala da je parlament Srbije 2017. godine ratifikovala ovaj sporazum sa čijim ciljevima usaglašava i svoje nacionalno zakonodavstvo.

Snežana Bogosavljević Bošković je rekla i da u u sklopu principa ranog ili pravovremenog razvoja Srbija veoma posvećeno radi i na pripremama Zakona o klimatskim promenama, čija je izrada u završnoj fazi.

- Najveći uticaji promena klime projektovani su i zabeleženi u sektorima poljoprivrede, hidrologije, šumarstva, ali i zdravla ljudi i biodiverziteta, tako da je odnos klimatske promene – održivi razvoj pitanje svih pitanja - završila je predstavnica.

Na kraju svog izlaganja ona je najavila da se ove godine planira i usvajanje Zakona o smanjenju emisije gasova sa efektom staklene bašte.

finansijeipusava centartrgovina